dinsdag 29 januari 2013

Wereldtop onderwijs in Amsterdam

"Er zijn dit jaar drie centrale thema’s. Allereerst: Hoe wordt kwaliteit van het docentschap gedefinieerd door de politiek, het onderwijs en de samenleving? Welke normen worden daarbij gesteld en door wie? Het tweede deelthema is hoe de kwaliteit van de docent gemeten wordt en welke systemen daarvoor succesvol blijken te zijn. Het derde hoofdthema is de vraag hoe de evaluaties kunnen bijdragen aan de verbeteringen van het onderwijs. Daarbij komt ook de vraag op tafel: wat hebben zelf docenten aan deze manier van evalueren?"
bron

Geleuter over Finland

"Elke keer weer dat geleuter over Finland. Daar is het onderwijs fantastisch. Zo moeten we het ook doen. Maar wij leven in Nederland, met een historisch gegroeid onderwijsbestel, vol met afspraken en gewoontes. En daar zit geen woord Fins bij."
bron

Docent is de bemoeienis door derden meer dan beu

"Als een school goede resultaten haalt, leerlingen en ouders tevreden zijn, de school zich houdt aan de wet- en regelgeving, waar bemoeit de inspectie zich dan mee? Als een docent geliefd is, goede cijfers scoort met zijn leerlingen, oog heeft voor zijn leerlingen, zich houdt aan de schoolregels, wie is dan de onderwijsinspectie om voor te schrijven hoe er les moet worden gegeven?"
bron

Leraren zijn minachting politici beu, en ze hebben groot gelijk

"De boosheid gaat over de minachting van landelijke politici voor onze leraren. Ze richt zich tegen onbenullen als Ton Elias van de VVD, die schaamteloos beweert dat 30 procent van de leraren niet voldoet, een uitspraak gedaan als hij pas drie weken de onderwijswoordvoerder is."
bron

maandag 28 januari 2013

Evidence-based: De nieuwe heilige graal?

"Hoe en of het evidence-based onderwijs werkt is ook afhankelijk van veel dingen (bv. leeftijd, klas, domein…) maar OOK van wie het onderwijs verzorgt. De beste didactiek ter wereld kan vernietigd worden door een slechte docent(e) en een krakkemikkige didactiek kan tot leren leiden overgebracht door een goede docent(e)."
bron

zondag 27 januari 2013

Susan Cain: The power of introverts

Onderwijs in Finland

"Stel je eens voor - los van de beren op de weg en de praktische bezwaren en het gezucht over wat er allemaal van anderen moet - hoe het onderwijs er uit zou zien als het er precies zo uitzag als jij vindt dat het zou moeten zijn."
bron

Sociale netwerken

"Sinds ik ben toegetreden tot sociale media als LinkedIn en Twitter, en ben begonnen te bloggen, is zich langzaam maar gestaag een gemeenschap van gelijkgestemden gaan vormen. [..] Onafhankelijk van hun plaats in de wereld ervaar ik steun van deze geestverwanten, we voeden elkaar met inspirerende teksten, filmpjes en verhalen en we spreken elkaar moed in als die ons in de schoenen is gezakt."
bron

zaterdag 26 januari 2013

Sweden’s Newest School System Has No Classrooms

"There’s a whole new classroom model and it’s a sight to behold. The newest school system in Sweden look more like the hallways of Google or Pixar and less like a brick-and-mortar school you’d typically see."
bron

Ontdekkend leren versus geleide instructie

"Vanuit het onderwijsonderzoek komt een krachtig signaal dat ontdekkend leren niet effectief zou zijn en dat kinderen het beste leren van geleide instructie. Nu waren de ervaringen met wijlen het Studiehuis inderdaad op zijn zachtst gezegd niet positief. Maar geldt dat voor alle vormen van ontdekkend of onderzoekend leren?"
bron

donderdag 24 januari 2013

Wat hebben we geleerd?

"Kortom: er zijn een aantal zeer fundamentele vragen die beantwoord moeten worden voordat je gaat sleutelen. Daar is moed en visie voor nodig. Wie durft? Wie heeft er voldoende lef om te veranderen maar het goede te behouden?"
bron

woensdag 23 januari 2013

Recept voor de eeuwige jeugd: onderwijs


"Voor wie het nog niet wist: ik kan u een blijde mare verkondigen. Het middel om eeuwig – nou ja, een beetje eeuwig – jong te blijven bestaat en het heet onderwijs."
bron

zondag 20 januari 2013

Gezag

"Zodra iemand in een positie van macht ontstaat er een evolutionaire mismatch. Ondanks al onze mooie contracten en afspraken vervalt het brein weer in voorouderlijke gewoontes. Het libido neemt toe, de empathie neemt af en managers gaan leiden aan ernstige vormen van zelfoverschatting."
bron

Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling

"Kwaliteit van onderwijs toont zich als het moeilijk wordt. In hoeverre slagen leraren er dan in om het kind vertrouwen in zijn eigen ontwikkeling te laten houden. Denk je dat jouw 'zorgleerlingen' zich jou later zullen herinneren als een juf, waar ze graag naar toe gingen?"
bron

zaterdag 19 januari 2013

ICT-bekwaamheidseisen

Hoofduitgangspunt:
  • De student creëert ict-rijke leeromgevingen voor leerlingen en cursisten.
Dat betekent:
  • De student heeft kennis van (geavanceerde) ict-hulpmiddelen binnen de onderwijspraktijk.
  • De student past adequaat ict-hulpmiddelen toe in de onderwijspraktijk.
  • De student staat stil bij de invloed van ict-ontwikkelingen binnen de samenleving en reflecteert op de betekenis hiervan binnen de onderwijspraktijk.
  • De student durft te experimenteren met ict-toepassingen in de onderwijs- en opleidingenpraktijk.
BRON: ICT-e-notitiejan2005

Docenten als verkopers van ideeën

"Als we jongeren leren dat zij alleen maar moeten werken voor externe beloningen (zoals cijfers, diploma’s en prijzen), dan bereiden we hen niet voor op een samenleving waarin zelfsturing en motivatie gebaseerd op uitdaging en doelgerichtheid, belangrijk zijn."
bron

donderdag 17 januari 2013

The Best Resources For Learning About The “Value-Added” Approach Towards Teacher Evaluation

"I’m learning a lot about many things during this research, and one of them is about the “valued added” approach that’s being discussed a lot for use in teacher evaluation. And what I’m finding is leaving me deeply concerned about it."
bron

maandag 14 januari 2013

Vijf blinde vlekken die je leven kleuren

"Laat ons eerlijk zijn: wij - mensen - zijn niet goed in ‘waarheid’. Door wetenschappelijk onderzoek en vorderingen in de psychologie worden we er weliswaar steeds beter in, maar nog steeds nemen onze hersenen ons keer op keer voor het lapje en hallucineren ze verbanden en verhalen die geen echte basis in de werkelijkheid hebben. Soms fijn, vaak een bron van strijd en misverstanden."
bron

Hoe kun je kwaliteit docent het beste meten?

"Grofweg zijn er drie manieren om de kwaliteit van een docent te meten: observaties, studentenenquêtes en scores op gestandaardiseerde testen. Steeds meer besturen in de US nemen de scores van leerlingen mee in de beoordeling, o.a. door het gebruik van de "value added". Of dat eerlijk en betrouwbaar is, is onderwerp van debat. In de praktijk gebruiken besturen combinaties van deze metingen, die ze dan wegen en vertalen in één cijfer."
bron

zondag 13 januari 2013

Onderwijsavond met Dolf van den Berg

"Maar kun je zeggen wat je nastreeft met je onderwijs, weet je wat je belangrijk vindt, wat de waarden zijn die je handelen richting geven? Weet je waarom je doet wat je doet, en waarom juist zo en niet anders?"
bron

zaterdag 12 januari 2013

De plaats van het havo

"Maar, zolang er veel verschil is tussen de scholen in programma’s en eisen is het helaas moeilijk goed te determineren en te voorspellen. Alleen al door het volgende: veel leerlingen, ook in de bovenbouw, doen nauwelijks aan huiswerk. Er wordt gewoon niet hard genoeg gewerkt waardoor het niveau onder druk staat."
bron

Leren leren, ook voor docenten

"De lessen die ik hier uit trek is dat docenten over het algemeen veel meer aandacht moeten besteden aan leren leren. Ook dat we constant moeten bijblijven in ons vak, en daarmee bedoel ik juist ook het onderwijskundige aspect. En om dat te bewerkstelligen moeten docenten zelf connected learners zijn: we moeten bewust een persoonlijke leeromgeving en een persoonlijk leernetwerk moeten samenstellen om die waardevolle onderzoeken te vertalen naar onze lespraktijk."
bron

International Tests Are Not All the Same

"The PISA math assessment is based on a philosophy known as Real Mathematics Education (RME), championed by the Freudenthal Institute in the Netherlands. Jan de Lange of the Freudenthal Institute chairs the PISA expert group in mathematics. RME’s constructivist, problem solving orientation is controversial among mathematicians."
bron

Ze kunnen niet eens…

"De discussies worden veelal gevoerd vanuit een particuliere waarneming en hebben een hoog “wat voor mij goed was, is ook voor een ander goed” gehalte, waarmee de professionaliteit van de docenten die elke dag voor de klas proberen het beste uit de leerlingen te halen, ter discussie wordt gesteld."
bron

vrijdag 11 januari 2013

Weten we nog waar onderwijs ook al weer voor bedoeld was?

"Onderwijs gaat niet in de eerste plaats over geld en structuren. Het gaat over docenten die hun vak (een echt vak) verstaan, van dat vak houden en van hun leerlingen houden. En dus hun leerlingen weten te enthousiasmeren. De rest is franje. Waarbij bedacht moet worden dat structuren nooit goede leraren scheppen maar die goede leraren wel om zeep kunnen helpen. Wat ook op grote schaal gebeurd."
bron

dinsdag 8 januari 2013

Niet IQ maar motivatie bepaalt groei wiskundeprestaties

"AMSTERDAM - Een langetermijnstudie in Duitsland toont aan dat wiskundige bekwaamheid bij leerlingen vooral groeit door motivatie en studievaardigheid en niet door intelligentie."
bron

maandag 7 januari 2013

Onderwijsonderzoek

"Er is en wordt veel gesproken over de samenwerking onderzoek en onderwijs (lees onderzoeker en docent) in het onderwijs. Hier is helemaal niets mis. Waar alle partijen moeten wel rekening houden in dit gesprek dat terwijl beiden onmisbaar zijn als het om onderwijsonderzoek gaat, zij hebben zeer verschillende deskundigheden die – terwijl ze iets met elkaar mee te maken hebben – ook zeer verschillend zijn."
bron

zondag 6 januari 2013

Sluwe minimalisten vormen het echte probleem van de universiteit

"In een land dat sowieso al overloopt van hoogopgeleide bureaucraten en managers, kunnen we beter wat minder academici hebben, die dan wél tenminste allemaal van topkwaliteit zijn. Een universitair diploma hoort een indicatie te zijn voor excellentie; in plaats van een garantie voor een bodemniveau."
bron

12 Things Kids Want from Their Teachers

"Whether you are a teacher, parent, relative, boss, or fellow community member, each of us has a chance to make a positive and impactful difference in a child’s life."
bron

Finland of Zuid-Korea?

"Zoals ik al eerder schreef maak maak ik me ernstig zorgen over de toenemende druk die verschillende nationale en internationale lijstjes op ons onderwijs leggen. PISA, PIRLS en TIMMS bevatten veel waardevolle informatie om je beleid op te baseren, maar wat ze meten is aan de andere kant ook zeer beperkt. Er wordt iets gemeten, maar ook heel veel niet."
bron

Short version - Professional Learning Animation AITSL


zaterdag 5 januari 2013

Persoonlijke kennisoverdracht

"Maar als docent hoop ik dat het hoorcollege gewoon mag blijven bestaan. Met nieuwe technieken en hulpmiddelen, voor nieuwe generaties studenten, maar gebaseerd op een eeuwenoud onderwijsprincipe: persoonlijke kennisoverdracht met enthousiasme voor het vakgebied van de docent."
bron

donderdag 3 januari 2013

Standaardtoetsen