donderdag 28 februari 2013

Summit kans op doorbraak

“Voor leerkrachten is het van groot belang om te realiseren dat wat in Amsterdam tijdens de ISTP 2013 gebeurt, essentieel is voor de toekomst van hun beroep. En dat we echt met alle macht proberen om dat vak aantrekkelijker te maken en leraren beter in staat te stellen te doen waar ze goed in zijn: les geven”.
bron

Gaat Claire Boonstra het onderwijs moderniseren?

"Aan ‘ons’ om deze ontwikkeling bijtijds op waarde te schatten en naar onze schaal te vertalen zodat niet alleen de ‘more-gifted-ones’ervan zullen profiteren, maar iedereen in onze samenleving de vruchten ervan kan plukken. Als we daarin slagen kan ons onderwijsstelsel een quantum leap in onderwijsinnovatie zetten en zal Claire Boonstra wellicht de boeken ingaan als degene die uiteindelijk verantwoordelijk was voor de modernisering van het Nederlandse onderwijs."
bron

OECD: Investeren in goed onderwijs levert economische groei

"Door goed te investeren in onderwijs kunnen landen hun economische groei stimuleren. Wie dat nalaat, laat veel kansen op economische groei liggen. In het rapport zoekt en vindt hij bewijzen voor de stelling dat een hoger opleidingsniveau van een land leidt tot hogere economische groei."
bron

dinsdag 26 februari 2013

The Trouble With Online College

"The online revolution offers intriguing opportunities for broadening access to education. But, so far, the evidence shows that poorly designed courses can seriously shortchange the most vulnerable students."
bron

maandag 25 februari 2013

De winkel van Europese Neelie

"Europese Neelie vond het nodig om in een Nederlandse krant haar hart te luchten over het Nederlandse Onderwijs. Dat Neelie de Nederlandse polder al lang ontstegen is staat als een paal boven water en dat ze al een paar jaartjes het Europese ICT winkeltje beheert is ook geen geheim. Daarom dat het mij een beetje overviel dat Neelie ook een mening had over het onderwijs in Nederland en vooral omdat Neelie vond dat ons onderwijs er niet best voor staat."
bron

Er moet zoveel...

"Wat nodig is, is een leraar die doordrongen is van zijn volledige verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Wat houdt verantwoordelijkheid binnen deze context precies in? Wat kenmerkt een zelfverantwoordelijke, zelfsturende en zichzelf kennende leraar?"
bron

zaterdag 23 februari 2013

Modern onderwijs

"Veel scholen werken met ICT, maar het enorme potentieel van digitale technologieën wordt nog te weinig benut. Klassikaal onderwijs is niet voor iedereen een goede manier om te leren. Net als bij het bed van Procrustes proberen we onze kinderen bij te schaven zodat ze passen in the onderwijssysteem, terwijl technologie het mogelijk maakt dit om te draaien."
bron

donderdag 21 februari 2013

Aankomende docenten gevangen tussen twee generaties wat betreft ICT-gebruik

"De verwachtingen van (Amerikaanse) schooldirecteuren ten aanzien van de expertise van aankomende docenten op het gebied van digitale didactiek sporen niet met de werkelijkheid. Je zou er moe van worden."
bron

De wet van Posthumus

"De wet van Posthumus is een wetmatigheid ontdekt door de Nederlandse onderwijskundige Kornelis Posthumus (1902-1972) die het beoordelingsgedrag van leraren beschouwt. Ze stelt dat de leraren hun cijfers altijd onwillekeurig aanpassen aan het niveau van de groep."
bron

woensdag 20 februari 2013

Hoe lerenden baat kunnen hebben van sociale media

"Volgens Joseph Baker zijn er vier manieren waarop lerenden baat kunnen hebben bij sociale media. Hij gaat daarbij wel te gemakkelijk voorbij aan het feit dat deze baten niet vanzelf worden gegenereerd."
bron

Het onzichtbare leren

"Dankzij mobiele technologie en sociale media (onzichtbare technologie) kun je altijd en overal leren, impliciet leren. Je leert, maar het is niet zichtbaar dat je leert. We hebben dus niet alleen onzichtbare technologie nodig om e-learning succesvol te laten zijn. We hebben technologie nodig die onzichtbaar leren mogelijk maakt en bevordert."
bron

zaterdag 16 februari 2013

Filmpjes maken voor 'flipping the classroom': een verkenning

"Over de didactiek van 'flipping the classroom' is al best veel te vinden. Nederlandstalige informatie over hoe je - heel praktisch - een instructiefilmpje maakt en hoe je dat goed doet is minder ruim voorhanden."
bron

Daar is-ie weer...Pierre Diederen

"Plotseling stond hij weer prominent in de krant met een opiniestuk, Pierre Diederen. De man die zich wisselend presenteert als leraar natuurkunde op een vmbo-school of als vader van vier schoolgaande kinderen. Soms zet hij deze twee petten tegelijkertijd op. Deze keer stond Diederen met een ingezonden stuk in het Brabants Dagblad (31 oktober), maar hij is ook regelmatig terug te vinden in andere regionale en in landelijke kranten."
bron

Wat heb ik een prachtig beroep!

"Voor leraren lijken mooie tijden aan te breken. Door het dreigende lerarentekort in het voortgezet onderwijs gaat het opeens weer over carrièreperspectief, extra scholing en betere beloning. Maar het echte probleem blijft. Het imago van het leraarschap heeft te weinig appeal. Dat wordt vooral veroorzaakt door de leraren zelf."
bron

zondag 10 februari 2013

Is een docent eigenlijk wel een professional?

"Al met al kun je weinig anders dan concluderen dat het docentschap niet voldoet aan de definitie die Eraut en met hem vele anderen aan de term professie geven. Het blijft steken bij de toch wat meewarige term ‘semi-professie’ die Etzioni al in 1969 in het door hem redigeerde boek: “The semi-professions and their Organization” voor het docentschap bedacht."
bron

Sta voor je beroep, sta in het lerarenregister

"Al 8000 leraren hebben zich geregistreerd bij registerleraar.nl. een nieuw platform van, voor en en door leraren, die daar zichtbaar kunnen maken dat ze bevoegd en bekwaam zijn en zich continu ontwikkelen."
bron

zaterdag 9 februari 2013

Nieuwe methode om creativiteit van leerlingen te meten

"Scholen willen hoger scoren op ranglijsten zoals die van Dronkers, of betere beoordelingen van de inspectie. Begrijpelijke ambities, maar meestal zonder heldere visie op wat goed onderwijs inhoudt. Het gevolg is dat men in een pavlovreactie (in sommige gevallen zelfs paniekreactie) grijpt naar meer meten en vervolgens afrekenen op resultaten."
bron

Drie dingen

"There are three things we need to know about learning for this generation."
bron

vrijdag 8 februari 2013

Where MOOCs Miss the Mark: The Student-Teacher Relationship

"The fact will always remain that great teachers inspire through their passion for their subject and their ability to communicate and connect with students in face-to-face interactions and relationships."
bron

Excellentie als rookgordijn

"Al jaren steggelen en polderen allerlei sectorraden, adviesraden, ministers, politici, vakbonden en werkgevers over de teruglopende kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland. Bitter weinig is er sindsdien gedaan en het kwalitatieve lerarentekort wordt steeds nijpender."
bron

dinsdag 5 februari 2013

De kitkatleerling

"Nou ja. Als de Titanic zo’n top had gehad, dan waren ze er wel omheen gevaren. Oftewel: je mag je best afvragen wat er gebeurt met alle scholen onder de toplaag."
bron

Excellente school of school die excellent werkt?

"Pijnlijk vond ik de (regelmatig gelezen) opmerking: 'Ik ken geen kinderen die vragen om een excellente school. Wel om betrouwbare leerkrachten met een groot hart'. Pijnlijk omdat het de inzet van leerkrachten op excellente scholen ter discussie lijkt te stellen. En pijnlijk omdat het laat zien dat spreker zich niet verdiept heeft in de gelauwerde scholen."
bron

maandag 4 februari 2013

High-potential-model

"Je kunt mensen niet veranderen, je kunt systemen niet veranderen, je kunt jezelf niet veranderen. En gelukkig is niets van dit alles nodig om nieuw onderwijs vorm te geven. Je bent helemaal goed zoals je bent!"
bron

Digitale versnippering dreigt in het onderwijs!

"Zowel in mijn zakelijke praktijk als privé-omgeving zie ik de soms wanhopige manier waarop IT binnen het onderwijs wordt toegepast. Versnippering van toepassingen is hierbij het grootste manco. Zo kan mijn dochter via de website van de school weliswaar relatief eenvoudig naar de elektronische leeromgeving (ELO) maar daarmee houdt het ook wel op."
bron

zondag 3 februari 2013

Noodzaak voor ander onderwijs?

"Dit heeft gevolgen voor ons onderwijs. Ook Mitra ontkent niet de noodzaak voor basisvaardigheden: reading, writing and arithmatic.  Levy en Murnane benadrukken juist ook deze basis. Maar ze benadrukken ook dat de context waarin dat wordt aangeleerd moet veranderen. Flexibiliteit, creatviteit (op alle vlakken, niet alleen kunst) levenslang leren, aanpassen zijn wat mij betreft sleutelwoorden in een nieuw ontwerp."
bron

vrijdag 1 februari 2013

Toelatingsexamens, een onbekend Fins paradigma?

"Veel geslaagden verzuchten nooit meer wiskunde te hoeven doen, ze hangen de tas aan de vlaggenmast en gooien boeken ritueel op de barbecue. Om vervolgens de grote vakantie vieren om in september erachter te komen dat alles vergeten is en de studie toch wel anders en moeilijker is dan gedacht."
bron