zondag 28 april 2013

Kritisch kijken naar Operation Education

"Ik voeg daar een serieuze ondertoon aan toe: kwamen de leraren zelf maar meer naar dergelijke events. Het feit dat ze niet komen, kan namelijk ook komen door… sorry maar het hoge woord moet er nu maar eens uit: oogkleppen. Niet willen of durven kijken naar de noodzaak tot vernieuwing."
bron

zaterdag 27 april 2013

De staat van het onderwijs: het glas halfvol of halfleeg?

"En weer was het Nederlandse onderwijs in het nieuws. En hoe. "Nederland blinkt uit in middelmatigheid" was een kop die prijkte bovenaan verschillende krantenartikelen. "Veel scholen verbeteren nauwelijks" was de titel die de NOS voor een item gebruikte. De reden? De onderwijsinspectie publiceerde haar verslag over 'De staat van het onderwijs', een dik rapport (275 pagina's!) waarin, zoals de titel zegt, de status van het hedendaagse Nederlandse onderwijs onder de loep wordt genomen."
bron

donderdag 25 april 2013

Middelmatigheid

"De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs wordt gekenmerkt door middelmatigheid. Zwakke en zeer zwakke scholen bestaan nauwelijks nog, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Een hele grote groep scholen voldoet nét aan de minimumeisen, heel weinig scholen presteren boven verwachting goed."
bron

zondag 21 april 2013

The 8 Characteristics Of A 21st Century Teacher

"Some call them ‘connected educators’ while other use the phrase ‘digital teacher’ and many prefer the term ’21st century teacher.’ Whatever terms you use to describe modern teachers, it’s important to know what the terms actually mean."
bron

zaterdag 20 april 2013

School voelt zich uitgekleed door CBE

"Misschien hoort het niet thuis in een redactioneel artikel, maar wat ben ik enorm trots op al die mensen bij BON die zich onbetaald het schompes werken om de wereld duidelijk te maken wat voor rampen zich binnen het onderwijs voltrekken. Meer nog: we geven al jaren aan hoe het dan wel moet."
bron

dinsdag 16 april 2013

Laat ze toch omvallen

"Ouders vinden het maar gewoon dat hun kroost elke dag, behalve in de vakantie, s’ochtends de weg naar school inslaan. Geen dure kinderoppascentrale, geen ‘bezigheidstherapie’ zoals op zon- en feestdagen om het kroost gelukkig te houden, en de school zorgt wel voor de nodige ditjes en datjes en van alles watjes waar de ouders zich geen bal moeten van aantrekken, en ook die docenten moeten niet zeuren met al hun lange vakanties."
b(r)on

maandag 15 april 2013

Zo word je geen excellente leraar!

"En hoe word je in werkelijkheid een excellente leraar? Simpel. Door aan de 16 eigenschappen te werken, uitgaande van een diepe en gedegen domeinkennis en een liefde voor jouw vak en jouw leerlingen, maar vooral door te werken aan de top 3 word je een topper."
bron

vrijdag 12 april 2013

Technologie is niet alleen een middel

"In discussies over ICT in onderwijs wordt vaak geroepen dat ICT geen doel op zich is, maar een middel. Behalve dat ik moe word van die uitspraak, omdat ik hem al 15 jaar hoor, ben ik het ook maar zeer ten dele eens met deze opvatting."
bron

Kusjespolitiek

"In de laatste tien jaar zijn digitale leermiddelen de heilige graal van onderwijsvernieuwing/-verbetering geworden. Maar het zijn middelen, niets meer en niets minder dan dat. Alsof de bakker ineens van de snijmachine z’n unique selling point maakt."
bron

woensdag 10 april 2013

Dekkers woede over tweede correctie leraren getuigt weer van falend onderwijsbeleid

"Het is goed om te horen dat de staatssecretaris zich bekommert om de werkbelasting van leraren, maar het is symptomatisch voor het onderwijsbeleid van de laatste jaren dat dit beleid vooral met de mond beleden wordt zonder dat er geld tegenover staat."
bron

maandag 1 april 2013

De verantwoordelijkheden van learning service providers bij ‘gratis’ diensten

"Ondanks dat lerenden geen geld betalen voor MOOC’s, betalen ze wel met andere betaalmiddelen. Namelijk met hun data, tijd en verwachtingen.Tegenover die investeringen moet wat mij betreft ook een verantwoordelijkheid staan als het gaat om kwaliteit en continuïteit. Dat geldt wat mij betreft ook voor andere ‘learning service providers’ zoals Google met Google Reader. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je stopt met een ‘gratis’ dienst of cursus, je er voor moet zorgen dat gebruikers over een alternatief kunnen beschikken. En excuses zijn op z’n minst ook op zijn plaats."
bron

Een cultuuromslag

"Het kan best zijn dat we het druk hebben. Maar ik wil er niet aan dat er geen ruimte te maken valt voor een goed gesprek over goed onderwijs. Een gesprek tussen docenten onderling én tussen docenten en schoolleiding. En dat goede gesprek is het begin van elke vorm van kwaliteitsverbetering."
bron