donderdag 30 mei 2013

Schotland stopt met publiceren toetsresultaten

"De publicatie van toetsresultaten door de overheid heeft geleid tot een pervers systeem. En daarom stopt het Schotse Ministerie van Onderwijs daarmee. Onderwijsminister Peter Peacock zei deze week in een speech te willen dat ouders in plaats van cijfers ‘betekenisvolle’ informatie krijgen over de voortgang van hun kinderen."
bron

Die mooie baan in het onderwijs is ook een fuik

"Rinnooy Kan constateerde in 2007 dat het lerarentekort zowel kwantitatief als kwalitatief van aard is. Alleen dat al rechtvaardigt een nationaal gesprek over de aantrekkelijkheid en inhoud van een van de belangrijkste en mooiste beroepen in dit land. Zie dit stuk als een aanzet tot dat gesprek."
bron

maandag 27 mei 2013

Strengere exameneisen hebben geen zin

"De tijd die ik in het voortgezet onderwijs heb doorgebracht, is grotendeels verspilde tijd. Ik kwam nog wel opdagen bij de lessen, maar verder was ik drukker met spelletjes spelen op mijn mobieltje en joints roken in de pauzes. In dat opzicht was ik een slechte leerling, en vele met mij."
bron

zaterdag 25 mei 2013

Andere manier van denken

"Als het beroepsonderwijs meer gekozen wordt en er meer intelligente leerlingen heengaan zal het niveau en de reputatie van dat onderwijs stijgen en hetzelfde geldt voor havo en vwo, als men minder gehinderd wordt door ongemotiveerde en het tempo vertragende leerlingen."
bron

Over samen en alleen: over jouw specifieke, subtiele, machtig mooie energie in de bloemenzee van het leven

"Blijf lekker je eigen ding doen. zorg dat jouw essentie, jouw kern, jouw specifieke subtiele machtig mooie energie worteltjes heeft in de uitgestrekte velden en bloemenzee van het leven. En als iemand langskomt en zegt: ‘ik wil een mooi bloemstukje maken’ roep dan rustig: ik doe √©ven niet mee! tenzij, natuurlijk, wanneer je heel heel blij wordt van dat idee."
bron

dinsdag 21 mei 2013

Helping people find what they’re good at and love to do...

"Helping people find what they’re good at and love to do is the surest way to increase their engagement at work and promote a deeper sense of well-being and fulfillment in their lives."
bron

zaterdag 18 mei 2013

Thermometer

"Toch zijn standaardtesten goed; als je ziek bent wil je toch ook dat de dokter een geeikte thermometer gebruikt i.p.v. zijn hand?"
bron

donderdag 16 mei 2013

Aob ondertekent techniekpact niet

"BON is het van harte eens met de bedenkingen die het Aob heeft tegen het zoveelste project om een maatschappelijk (deel)probleem op te lossen zonder dat duidelijk is wat daarvan de gevolgen, anders van het rondpompen van subsidies, voor het onderwijs zijn."
bron

woensdag 15 mei 2013

Er is helemaal geen tekort aan techiekstudenten

"Ik heb de zin drie keer moeten lezen voor ik het kon geloven, maar het staat er echt. De helft van de 56.000 (!) studenten die jaarlijks een techniek-diploma behalen gaat NIET in de techniek werken. Let wel, het gaat niet over tussentijdse uitvallers, maar om gediplomeerden. Ra ra hoe kant dat? In het rapport heb ik het antwoord niet kunnen vinden."
bron

Het lerarenregister

"De Kamer is op dit punt al enige tijd alert geworden. D66-woordvoerder Paul van Meenen gaf recent aan, dat hij de activiteiten rond het lerarenregister voor PO en VO suboptimaal acht. Ondanks subsidies en publiciteit daaromtrent constateert hij in een motie, “dat op dit moment slechts 8.000 van de 250.000 docenten staan ingeschreven” daarin."
bron

maandag 13 mei 2013

Schooljaar 2012 start met 8.500 banen minder

"In het voortgezet onderwijs stijgt het leerlingenaantal nog met 1,3 procent, maar verdwenen toch 1.300 fulltime banen (-1,5 procent). Ook hier voeren de krimpregio’s de lijst van banenverlies aan, maar opmerkelijk genoeg zitten ook de regio’s Utrecht en Haaglanden er tussen."
bron

zondag 12 mei 2013

Revolutionair? Een analyse van het denken van Ken Robinson

"In dit stuk neem ik een aantal quotes uit de TED bijdrages van Robinson om zijn denken zo goed mogelijk weer te geven. Mijn hoofdvraag is: waaruit bestaat de analyse van Ken Robinson en hoe relevant is deze voor de Nederlandse situatie? Mijn doel is om het denken over onderwijs aan te scherpen en te contextualiseren, eventuele toepasbaarheid in de Nederlandse situatie te bespreken en een aantal vervolgvragen te stellen."
bron

zaterdag 11 mei 2013

Are you teaching in a climate of fear?

"My colleagues and I work in a climate of fear. We see people crying in their cars; not able to come in for fear of the day ahead. People crying in corridors after years of successful teaching, demoralised and mystified by bad observation feedback."
bron

Ken Robinson: How to escape education's death valley

Ik stop er mee!


dinsdag 7 mei 2013

Idealisten en realisten

Dialoog
"Het lijkt een onuitroeibare gewoonte om de ander te bejegenen vanuit een ingenomen stelling. Het valt eigenlijk nog nauwelijks op. We vinden zo gemakkelijk iets van de ander. Kan het ook anders? Kan het ook vanuit het zoeken naar mogelijkheden? Dat houdt de dialoog open."
bron

De leraar van de 21e eeuw

zondag 5 mei 2013

10 Ways to Teach Innovationbron

Het leerproces flippen

"Wat zou er gebeuren wanneer we kinderen meer “al doende” laten leren? Het leerproces zou 'geflipt' worden. Het levert een totaal ander leerproces op."
bron

zaterdag 4 mei 2013

Is de werkdruk niet te hoog?

"Waarom de cijfers zoveel hoger zijn dan in andere sectoren heeft Van Grinsven niet onderzocht. ‘Maar ik ben geneigd te denken dat de ervaren hoge werkdruk wel de werkelijkheid weergeeft."
bron

Boeken, pen en papier

"Een opmerkelijk verhaal in het FD van vandaag. De particuliere mbo/hbo school EuroCollege heeft de computers de deur uit gedaan. In de klas wordt gewerkt met pen en papier en met boeken en de laptop blijft in de tas."
bron