woensdag 26 juni 2013

Most people are wrong

"When we’re driving somewhere and can’t get there because there are too many cars on the road, we tend to say, “I’m stuck in traffic”. The truth is that we’re not stuck in traffic, we ARE the traffic. The responsibility for not being part of the traffic is about taking personal responsibility."
bron

dinsdag 25 juni 2013

Almaar meer toetsen op school, hoe komen we ervan af?

"De doeleinden van onderwijs, opleiden tot onafhankelijk, zelfstandig denkende mensen en steunen van democratische beginselen, raken steeds meer op de achtergrond."
bron

maandag 24 juni 2013

Grillige overheid stoort onderwijs tijdens de les

"Mijn conclusie: het is hard nodig dat politici eerst maar eens de vaardigheden van de vorige eeuw onder de knie krijgen. Stampen van kennis bijvoorbeeld, te beginnen met de eigen Handelingen van de Staten-Generaal van de afgelopen vijf jaar. En het oefenen van beginselen van elementaire logica en behoorlijk bestuur, zoals het inzicht dat remmen en gas geven tegelijk niet werkt."
bron

dinsdag 11 juni 2013

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit?

"De focus op school zal moeten verschuiven van exacte vakken en Nederlands naar vaardigheden om gelukkig te kunnen leven: je kunnen verbinden met andere mensen en iets kunnen creëren dat impact heeft. Dat stelt hoge eisen aan creativiteit en autonomie. Je moet zelf in staat zijn iets te creëren dat wezenlijk is voor de samenleving."
bron

zondag 9 juni 2013

Minder goede werkhouding jongens en achterstandsleerlingen begint al in basisonderwijs

"Uit eerder onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs afneemt. Promotieonderzoek van Lisette Hornstra toont echter aan dat deze ontwikkeling voor jongens en achterstandsleerlingen al in de bovenbouw van het basisonderwijs begint."
bron

Leerlingen trainen in verschillende leerstrategieën helpt

"De prestaties van leerlingen kunnen aanzienlijk verbeteren wanneer zij getraind en gestimuleerd worden om de juiste leerstrategieën in te zetten. Dit blijkt uit een NWO-studie van onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen."
bron

zaterdag 8 juni 2013

dinsdag 4 juni 2013

Geen School Meer (3): Controleren, Standaardiseren en Privatiseren

"Wil je critical thinkers opleiden, gedraag je dan zelf ook zo. Als het over onderwijs gaat hebben we de plicht om heel kritisch alles in ogenschouw te nemen, want anders zitten we straks ook met Amerikaanse en Zweedse situaties waarbij leerlingen soms letterlijk geen school meer hebben."
bron

zondag 2 juni 2013

Geen School meer (2): De droom van onderwijsvernieuwing

"Op zichzelf is dat misschien niet het doel van 'vernieuwers', maar in combinatie met andere factoren is het wel degelijk een indirect gevolg en kan het heel schadelijk uitpakken. 'Het systeem is failliet.' Die uitspraak kan handig worden aangegrepen door personen en instanties die misschien hele andere bedoelingen hebben: controleren, standaardiseren en privatiseren."
bron

Geen school meer (deel 1)

"Dit is een pleidooi om voorzichtig om te springen met deze fundamentele taak van ons onderwijs. Daarnaast is het ook een pleidooi om belangrijke bewegingen in het onderwijs in bredere context te bezien en om ook kritisch te blijven ten opzichte van populaire en aansprekende aannames over leren en onderwijs."
bron

Leerkrachten van de 21ste eeuw bestaan niet..

"In mijn optiek zijn leerkrachten (m/v) vakmensen, waarvan je verwacht dat ze hun vak goed, naar behoren en conform de eisen en vragen van de tijd en de op dat moment geldende onderwijskundige visies, inzichten en technologieën in de praktijk brengen."
bron