vrijdag 30 augustus 2013

Het onderwijs leert steeds meer zelf

"Recentelijk zijn er een aantal interessante initiatieven ontplooid binnen het onderwijs die zijn gericht op verbetering en professionalisering. Kenmerkend voor deze initiatieven is dat er hierin een veel grotere rol is weggelegd voor mensen die zelf actief deelnemen aan het primaire proces in het onderwijs."
bron

What if Your Child is in a Flipped Classroom?

"Here are my top five reasons why you should be thrilled your child’s teacher is flipping his/her class."
bron

Help, mijn kind moet naar een Steve Jobsschool

"Kunt u uw kinderen naar de Steve Jobsschool laten gaan? Het hangt ervan af waartoe u zelf bereid bent. Uw eigen inspanning is namelijk onderdeel van het schoolmodel. Ik vermoed dat er zeker in het begin problemen zullen zijn. De plannen zijn zeer ambitieus, en gaan over veel meer dan alleen maar het opwaarderen van het gebruik van ICT in de klas."
bron

Klasgrootte: effect ja of nee? Is wetenschap alleen voor wetenschappers?

"We kunnen weinig anders dan concluderen dat het effect van klasgrootte niet onomstotelijk vast staat. De wereld is ingewikkeld, en allerlei factoren interacteren vermoedelijk met klasgrootte."
bron

zondag 25 augustus 2013

Manfred Spitzer citeert selectief

"Critici van de 'iPad-scholen' verwijzen naar Digitale dementie van de Duitse psychiater Manfred Spitzer. Digitale media verhogen de kans op dementie, maken ons depressief, verslaafd en slapeloos. Hoe solide is zijn onderbouwing?"
bron

I tend to disagree with Seth Godin

"Education has a curious history of amateur outsiders chipping-in from the sidelines. Seth Godin is just one more example. Yet, I was alerted to this video by teachers quoting him on Twitter. I wonder whether education is so ripe for this sort of treatment because the insiders, those in educational policy and research, are incapable of mounting a coherent response."
bron

zaterdag 24 augustus 2013

De Nieuwe School?

Kijk, dat gebeurt er dus. Meningen, opvattingen, ideeen, reacties. En alles loopt door elkaar, rijp en groen. Over het middel (de iPad), het risico (stiekum gamen), de vorm (thuis leren mag niet van de wet), de kwaliteit (inspectie ziet extra streng toe) of de ervaringen (het Nieuwe leren is toch ook al mislukt?)
bron

donderdag 22 augustus 2013

De Meester Steve Jobsschool: Vernieuwing op zijn Fries

Onder grote belangstelling van de media (zeker 4 cameraploegen en alle landelijke kranten) werd in Sneek de Master Steve Jobsschool (MSJ) op woensdag  21/8 geopend.
De school en het concept zijn niet zo revolutionair als sommigen menen en dat is een compliment. Het ultieme criterium is of je je eigen kinderen er heen zou sturen. Mijn antwoord is volmondig ja. Al sta ik gelukkig niet meer voor die vraag.
bron

iPad-school? Dom idee

"Het is cruciaal dat kinderen bepaalde vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om te functioneren in de maatschappij, ook in die van de 21ste eeuw. Rekenen en taal vormen de basis voor al het andere. Dat is zo sinds de Griekse oudheid. En de beste manier om die zaken te leren is de ouderwetse manier. Klassikaal en uit 't koppie. Mijn generatie kan al geen behoorlijke staartdeling meer maken, en dat is er de laatste jaren zeker niet beter op geworden."
bron

Onderwijs voor een Nieuwe Tijd?

Inmiddels weten we dat effectief leren een expliciet proces is: leren vindt plaats aan de hand van (voor de leerlingen) begrijpelijke, expliciete leerdoelen met duidelijke succescriteria, ondersteund door de juiste feedback op het juiste moment.

Dit leren vindt plaats onder leiding van een vakbekwame leraar. Het vakmanschap van de leraar is, buiten de leerling zelf, de meest doorslaggevende factor in het realiseren van leerresultaten.

bron

woensdag 21 augustus 2013

Leerlplichtwet

Elke moderne leraar kent het probleem van tieners die niet van hun smartphone weg te slaan zijn. Ook Meijer erkent dat: "De docent kan niet zien wat kinderen aan het doen zijn. Ze zitten misschien op Facebook of zijn aan het surfen. Daar heeft de docent geen controle meer over. Hij of zij moet echt door de klas gaan lopen om te zien wat de kinderen aan het doen zijn."
bron

zondag 18 augustus 2013

Grotere klassen

"Het effect van klassengrootte is gewoon een broodje-aap-verhaal en daarop baseert geen zinnige bestuurder school een beleid."
bron

maandag 12 augustus 2013

8 Signs You've Found Your Life's Work

"Wondering if the job you have now is "the one"--or just another stop on the way to something more fulfilling? Check out this list to know whether it's time to settle in or keep moving."
bron

maandag 5 augustus 2013

Why today is my last day teaching online…

Quick Summary
 • The measures of success are often wrong – learning experiences are far more important than a checklist of standards and objectives
 • Relationships, connections, and networking are minimized in the rushed online world
 • Differentiation and personalized learning is lost in the pre-created curricula and assembly line experience of most distance courses and MOOCs
 • Motivation and engagement suffer through isolation – we’re seriously becoming ok with virtual science labs!?
 • The subject matter (and the learners’ needs) should drive instructional strategies, not technology
bron

  donderdag 1 augustus 2013

  Have a break

  "While the typical person says: “If it ain’t broke, don’t fix it,” the creative says: “If it ain’t broke, break it.”