woensdag 30 oktober 2013

D66 pleit voor digitalisering onderwijs

"BON heeft geen bezwaar tegen het gebruik van ICT in het onderwijs zolang ICT een middel blijft, maar vindt dat de hooggespannen verwachtingen, al sinds begin jaren tachtig gevoed door vele overheidsmiljoenen, al te vaak schril afsteken tegen de manier waarop de hoogopgeleide leraar wordt gewaardeerd."
b(r)on

NUMERACY vs MATHS

"The terms ‘numeracy’ and ‘mathematics’ are sometimes used interchangeably but the relationship between the two is actually quite complex."
bron

dinsdag 29 oktober 2013

Understanding Education through Big Data

"The seduction of ‘Big Data’ lies in its promise of greater knowledge. The large amounts of data created as a by-product of our digital interactions, and the increased computing capacity to analyse it offer the possibility of knowing more about ourselves and the world around us. It promises to make the world less mysterious and more predictable."
bron

Mooc creators criticise courses’ lack of creativity

“It’s a bit like a Disney movie. The purpose isn’t so much to entertain and educate the child as it is to move Disney products off the store shelves.”
bron

vrijdag 25 oktober 2013

Weg met de zielloze e-Learning!

"Al honderden mensen heb ik laten analyseren wat deze leerervaring nu memorabel maakt. Nog nooit heb ik gehoord dat iemand een e-Learning ervaring inbrengt. Waarom niet?"
bron

dinsdag 15 oktober 2013

Van basisschool tot universiteit instellen op 3.0

“De docent zal in 2025 niet meer 1.0 aan kennisoverdracht doen door bijvoorbeeld cursussen te bedenken en te verzorgen. Nee, hij/zij werkt dan in eerste instantie aan het implementeren van door studenten zelf verworven kennis en daarmee aan het genereren van nieuwe kennis.”
bron

Sir Ken is wrong on education

"In short, Sir Ken is wrong on education: profoundly, spectacularly wrong. So next time someone sends you a link to one of his videos, perhaps you could send the link to this blogpost back to them – what Sir Ken got wrong."
bron

zondag 13 oktober 2013

Zijn de ideeën van sir Ken Robinson over onderwijs onwenselijk?

"Ken Robinson brengt wat mij betreft een belangrijke boodschap. Hij stelt dat onze samenleving ‘human resources‘ aan het verspillen is, doordat we onvoldoende inspelen op de talenten en passies van jongeren."
bron

zaterdag 12 oktober 2013

Waarom is er nog steeds aparte aandacht nodig voor digitale didactiek?

"Als je ICT op een didactisch waardevolle manier wilt integreren in het onderwijs, zul je expliciet aandacht moeten besteden aan digitale didactiek. Als er geen aparte aandacht is voor en focus op digitale didactiek, dan verdampt het gebruik van ICT in het onderwijs, ben ik bang. Er zijn nog te veel betrokkenen die ICT namelijk onvoldoende prioriteit geven."
bron

vrijdag 11 oktober 2013

Informeel leren

"Sommige leraren doen alsof zij het exclusieve recht hebben om over onderwijs te praten, maar leren gebeurt (juist) ook buiten school toch?"
@trendmatcher

maandag 7 oktober 2013

Kritisch en zelfstandig denken

“In de toekomst zal online leren, op je eigen manier en in je eigen tijd, een enorme vlucht krijgen. [...] We zullen dan ook veel minder afhankelijk worden van instituten en locaties. Dat geldt niet alleen voor wat betreft de leeromgeving, maar ook qua werkplek. Mobiele apparaten op maat bieden ons straks contextgebonden informatie. Alle kennis en kunde is op het juiste moment beschikbaar.”
bron

dinsdag 1 oktober 2013

OntMOOC mij

"Twee weken geleden schreef ik me, net als veel anderen, uit nieuwsgierigheid in voor de e-learn MOOC van de Open Universiteit. Natuurlijk, omdat ik het fantastisch vind dat er veel mensen samen aan de slag gaan met elearning en de achtergronden en omdat ik mijn eigen kennisniveau wel eens wilde meten."
bron