woensdag 27 november 2013

Lijstjes van scholen

"Alles bij elkaar nemend vind ik de functie van deze ranglijst twijfelachtig. De relatie tussen cijfer en examencijfers is arbitrair. En het feit dat alleen cijfers en niet andere vormen van opbrengst worden meegenomen is discutabel. De vraag is of een score gebaseerd op deze methode de opwinding en de discussie die het uitbrengen van de lijst genereert waard is."
bron

dinsdag 26 november 2013

Kanttekeningen bij de Dronkers-lijst 2013

"Voor het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van scholen dragen we in ‘Het Alternatief’ betere methoden aan. Daarin spelen intervisie en visitatie van scholen door leraren een belangrijke rol, net zoals dat bij beroepsgroepen als artsen, advocaten en notarissen geregeld is. Immers, leraren zijn beter dan welke buitenstaander ook in staat elkaars kwaliteit te beoordelen."
bron

dinsdag 19 november 2013

MOOC-godfather verlegt koers

"De oprichter van Udacity noemt de koerswijziging de ‘biggest shift in the history of the company’. In plaats van open onderwijs gaat Udacity zich nu toeleggen op beroepsgerichte opleidingen waar gewoon voor betaald dient te worden."
bron

woensdag 13 november 2013

Opbrengstgericht werken

"In de loop der eeuwen zijn er talloze metaforen bedacht om te beschrijven wat er precies gebeurt in die bijzondere relatie tussen een leraar en een kind. Maar al die metaforen dragen waarden met zich mee. Je kunt er uit aflezen waar het volgens de aanhangers van deze of gene metafoor om draait, wat de essentie is van goed onderwijs."
bron

maandag 11 november 2013

M is for Massive M staat voor massief

"In a MOOC it is the connections between different participants and different opinions that make a MOOC a source of learning. That is why massive is important in a MOOC. In a MOOC a lot of different participants and different opinions and different participants make a better interconnected network."
bron

zaterdag 9 november 2013

When Big Data goes bad: 6 epic fails

"Big Data in the hands of little brains is downright dangerous."
bron

vrijdag 8 november 2013

Opbrengstgericht of ontwikkelingsgericht - wat is er nodig?

"Het kan toch geen vraag zijn waar je eerst naar moet kijken: naar het toestingskader van de onderwijsinspectie, naar het leerlingvolgsysteem, naar het landelijk gemiddelde, of naar wat je leerlingen van jou nodig hebben om te groeien."
bron

donderdag 7 november 2013

De Stichting BPO. Sturing en autonomie.

"Onafhankelijk denkende leraren die onafhankelijk denkende kinderen opleiden tot volwassenheid. Want alleen onafhankelijke geesten kunnen werkelijk vruchtbare verbanden met elkaar aangaan en de wereld verder brengen."
bron

dinsdag 5 november 2013

Reisgids Digitaal Leermateriaal

"Ook Wikiwijs en bijvoorbeeld Eduapp stoelt op de gedachte van (belangeloos) aanleveren van kennis en materiaal. Wat mij betreft zouden  scholen verplicht mogen worden om alles wat "in huis" ontwikkeld wordt publiek beschikbaar te stellen. Wanneer gaan we die discussie weer eens voeren?"
bron

zondag 3 november 2013

Docenten die mijn mails niet beantwoorden

"Het moet toch niet zo moeilijk zijn binnen de elektronische leeromgeving van elke cursus een FAQ-pagina in te richten, of een vragen- en discussieplatform om de interactie tussen onderwijsgevers en -nemers (en tussen studenten onderling) te vergemakkelijken?"

"Zo’n elektronisch platform kan verscheidene functies vervullen: niet alleen het beantwoorden van inhoudelijke hulpvragen, maar ook verduidelijking van het studiecontract en van de eisen waaraan de prestaties van de deelnemers moeten voldoen, alsmede het geven van feedback op geleverde prestaties. En het platform kan ook fungeren als een plek waar de leden van de learning community als gelijkwaardige partners kunnen discussiĆ«ren over de stof. Daar zou ik als docent nog het meest enthousiast van worden."

bron

zaterdag 2 november 2013

Onderwijsraad: verschraling door te zwaar accent op taal en rekenen

“Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor onderwijskwaliteit. Zeker, de prestaties in de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde moesten omhoog. Maar de nieuwe generatie moet over meer bagage beschikken. Om je weg in de samenleving te vinden, zijn vakken als geschiedenis, economie, filosofie, cultuureducatie onontbeerlijk”, aldus Ten Dam. “De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.”
bron