vrijdag 27 december 2013

Constructivism

"Constructivism implies that learners are encouraged to construct their own knowledge instead of copying it from an authority, be it a book or a teacher, in realistic situations instead of decontextualised, formal situations such as propagated in traditional textbooks, and together with others instead of on their own. (Kanselaar, De Jong, Andriessen & Goodyear, 2001)"
bron

Constructivism's central idea is that human knowledge is constructed, that learners build new knowledge upon the foundation of previous learning. This view of learning sharply contrasts with one in which learning is the passive transmission of information from one individual to another, a view in which reception, not construction, is key."
bron

woensdag 25 december 2013

The Importance Of Technology In Education

The Importance Of Technology In Education Infographic presents 5 benefits of technology in education:
  1. Future Oriented: The future is all about technology and multi-screening. Education can’t lag behind.
  2. Learning Becomes Interesting: It engages and challenges students with brand new and interactive methods.
  3. Improves Skills: digital learning, communication, collaboration, building teams, mobile learning, listening, planning, valuing diversity, problem solving, self direction, global awareness, social, presentations, …
  4. Increases Collaboration: Students can work and collaborate with people in other locations. Distance learners can join online communities.
  5. Reduces Weight: Instead of carrying lots of books, students just carry a laptop, a tablet or a mouse which contain all their books and projects. -
bron

zondag 22 december 2013

zaterdag 21 december 2013

Nieuwe methode om creativiteit van leerlingen te meten

"Niet alleen zijn leerlingen meer gemotiveerd wanneer een groot beroep wordt gedaan op hun creatieve vermogens, hun leren krijgt ook grotere diepgang en kwaliteit, met als gevolg dat de prestaties vooruit gaan. In plaats van de pavlovreactie van meer toetsen, strengere regels en afrekenen op resultaten, is het ontwikkelen van een creatief curriculum op zijn plaats en biedt het meer garantie op betere resultaten."
bron

vrijdag 20 december 2013

Data Mining Exposes Embarrassing Problems For Massive Open Online Courses

"They say that participation falls precipitously and continuously throughout a course and that almost half of registered students never post more than twice to the forums. What’s more, the participation of a teacher doesn’t improve matters. Indeed, they say there is some evidence that a teacher’s participation in an online discussion actually increases the rate of decline."
bron

maandag 16 december 2013

Technologiekompas voor onderwijs legt te veel nadruk op invloed technologie

"In mijn optiek is er echter veel meer sprake van complexe interactie tussen sociale, culturele, economische en technologische ontwikkelingen, en veranderende opvattingen over leren, opleiden en onderwijs. Deze interactie maakt de invoering van technology enhanced learning ook zo veel meer complex dan de invoering van technlogie op zich."
bron

zondag 15 december 2013

Kennis

"But critical thinking without knowledge is actually just an aggressive form of ignorance, as his comments demonstrate. I therefore chose to increase his knowledge about the relevant concepts."
bron

donderdag 12 december 2013

Flipping the system

"Afgelopen decennia is het onderwijs behoorlijk uitgehold. Om 'flipping the system' mogelijk te maken, moet denk ik eerst (of tevens) geprobeerd worden die uitholling weer ongedaan te maken. Uitholling heeft wat mij betreft te maken met onder andere schaalvergroting, standaardisering, ranking, afrekening, bezuiniging, uitbesteding, bureaucratisering, onderwaardering en onderwijsvernieuwing."
bron

dinsdag 10 december 2013

Over die 'overvolle klassen'

"Kortom: er is niet één beste manier om ‘onderwijs te doen’. Waar we naartoe moeten, is het creëren van ruimte om iedere school, ieder samenwerkingscollectief van leraren, leerlingen en ouders, hun eigen vormen te laten kiezen. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek gaan, en niet de staatssecretaris om een regeling tegen overvolle klassen vragen. Dat leidt alleen maar van waar het werkelijk over gaat."
bron

Groepsgrootte

"Nee, wie zoveel variabelen op een rijtje ziet en kennis heeft van het onderwijs kan toch niet volhouden dat een klassengrootte van 15 of juist 30 leerlingen weinig verschil maakt en weinig gevolgen hoeft te hebben voor de kwaliteit van het onderwijs."
bron

Over de volle klas

"Onderzoeken naar de grootte van klassen focussen op de prestaties. Maar ze kijken niet naar de randzaken. De ervaren werkdruk. De hoeveelheid administratie die er komt. Het ziekteverzuim onder leraren. De uitval onder leerlingen. De ouders die hun kind in een klas van 30 leerlingen zien."
bron

zaterdag 7 december 2013

Hattie and Yates on discovery learning and low ability students

“For instance, several studies have found that low ability students will prefer discovery learning lessons to direct-instruction-based lessons, but learn less from them. Under conditions of low guidance, the knowledge gap between low and high ability students tend to increase. The lack of direct guidance has greater damaging effects on learning in low ability students especially when procedures are unclear, feedback is reduced, and misconceptions remain as problems to be resolved rather than errors to be corrected.”
bron

Doorbraakproject Onderwijs en ICT

"Het Doorbraakproject Onderwijs en ict helpt scholen invulling te geven aan gepersonaliseerd onderwijs door blokkades in condities, kennis en randvoorwaarden op te lossen."
bron