donderdag 30 januari 2014

Professionele leergemeenschappen in het vo

"De pilots zijn bedoeld voor scholen die het project beschouwen als een opstap naar een duurzame aanpak van ‘de professionele leergemeenschap’. Juist scholen die de professionele leergemeenschap zien als een werkwijze die bij uitstek geschikt is voor de versterking van de professionele cultuur, de gerichtheid op permanent leren, de samenwerking tussen professionals en de dialoog met leidinggevenden, worden uitgenodigd deel te nemen."
bron

woensdag 29 januari 2014

Te veel paniek over kleuters met iPads

"Toen ooit de eerste papyrusrollen de werkplaats verlieten stonden pedagogen waarschijnlijk in de rij om te waarschuwen voor de negatieve gevolgen van overmatig lezen."
bron

dinsdag 21 januari 2014

What do we mean?

"The terminological proliferation in the area of science education is daunting. It includes such “approaches” as: constructivism, explicit instruction, Piagetian approach, inquiry science, direct instruction, adaptive instruction, student-centered instruction, authentic instruction, hands-on instruction, didactic instruction, drill and kill, minds-on instruction, etc. However, these imprecise slogans convey little of substance because they are so loosely and multiply defined and interpreted. Specifying a “Newtonian approach” does not get you very far on the journey to Mars. Only a determined and consistent effort to better define instructional methods will ensure advances in the Education Sciences."
bron

Expertisegeneralisatie

"Mijn probleem hier is dat naast het Dunning-Krugereffect, waardoor incompetente mensen hun incompetentie niet inzien (zie mijn eerdere blog hierover), hier sprake is van een ander effect, namelijk waar experts op één gebied menen dat zij dus ook gezaghebbend (mogen) zijn op gebieden waar zij eigenlijk geen verstand van hebben. Bij mijn weten is hier geen naam voor, dus bij deze: 'expertise generalisation'. "
bron

maandag 20 januari 2014

What makes a great teacher?

"Over the last 25 years I’ve worked with hundreds of different teachers and had the privilege of watching hundreds of lessons in the schools I’ve worked in and supported. My children have had a quite a few teachers now and I have their perspective too. Without doubt, it is fair to say that there is a range but right at the top of the pile, some teachers are simply exceptional."
bron

zondag 19 januari 2014

The Myth of Pedagogy

"As a teacher, I believe that what I do in the classroom makes a difference. I wouldn’t stay in the classroom if I didn’t believe that. However, what I am much less certain of is what exactly it is that I am doing that is actually making a difference."
bron

zondag 12 januari 2014

9 reasons why I am NOT a Social Constructivist

"To be honest, I’m not even sure that social constructivism is an actual theory, in the sense that it’s verified, studied, understood and used as a deep, theoretical platform for action. For most, I sense, it’s a simple belief that learning is, well, ‘social’ and ‘constructed’."
bron

I know therefore I can

"Should we be teaching knowledge or skills? This is a well-trodden battleground for everyone in education, but teachers must engage in the debate or practice in a state of unconsciousness, argues Tom Bennett"
bron

Kennis vs Vaardigheden

"Het bekende riedeltje dat kennis er niet toe doet is een gevaarlijke tendens in onderwijsvernieuwing, net zoals de te grote nadruk op kennis in meer conservatieve kringen omdat dat geen recht doet aan de complexiteit van leren."
bron

dinsdag 7 januari 2014

Softskills

"Softskills zijn vaardigheden om samen te leven, te denken, te leren. Onderwerpen voor softskills zijn samenwerken, probleemoplossen, ict geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden."
bron

maandag 6 januari 2014

MOOC's bloemlezing

"Begin december 2013 constateert de University of Pennsylvania Graduate School of Education dat MOOCs maar relatief weinig actieve lerenden kennen, dat de betrokkenheid vooral na de eerste twee weken dramatisch afneemt en dat maar weinig lerenden de cursus tot het einde toe volgen."
bron

zondag 5 januari 2014

ADHD does not exist

"A boy who was disruptive and inattentive in math class (but no other) was, simply, bored by the material and needed to be advanced a grade to regain his concentration."
bron