maandag 31 maart 2014

Anders veranderen

"Daarbij hebben de meeste mensen de wil om het beste van hun werk te maken. Maar juist dat streven betekent dat ze veel moeten improviseren, rommelen en regelen om de zaken voor elkaar te krijgen; vaak ondanks de organisatie waar ze in werken."
bron

zondag 30 maart 2014

Wat is zelfeffectiviteit?

"Zelfeffectiviteit is het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen."
bron

Bij voorbaat gedoemd om te falen

"Docent-ontwerpers zijn in het Nederlandse onderwijs bij voorbaat gedoemd om te falen. Een ├ęchte ontwerper gaat namelijk tot de bodem van de materie van zijn leeronderwerp en is er op uit om door te dringen tot de kiem van het leren. Hij accepteert zijn mislukkingen, terwijl zijn successen hem in staat stellen om steeds verder over de horizon heen te kunnen kijken. Deze eigenschappen maken dat hij onvermijdelijk verwijderd raakt van zijn werkkring, daar hij voor zijn collega’s datgene vertegenwoordigt waarvoor zij als de dood zijn, n.l. diepgang en permanente verandering."
bron

dinsdag 25 maart 2014

Haken en ogen

"Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar Learning Analytics en uitgeverijen en ontwikkelaars van lesmateriaal besteden veel aandacht aan de mogelijke rol van Learning Analytics in het onderwijs. Er kleven nog wel wat haken en ogen aan."
bron

zondag 9 maart 2014

Educational fads may be harmful to students

"So while it is tempting to be seduced by the latest educational fads, we should not be subjecting our children to methods that do not have solid evidence behind them. It should not matter whether something is old-fashioned or new. The only criterion of importance is whether it works."
bron

Autonomie werkt, voor een hele school

"Een school waar leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, waar ze vanaf de brugklas leren zelfstandig te werken, creatief te zijn, plannen, fouten maken en van die fouten leren, bestaat zo’n school? Zo’n school waar ordeproblemen, te laat komen, spijbelen en strafwerk nauwelijks aan de orde zijn? Dat lijkt te mooi voor woorden."
bron

zaterdag 8 maart 2014

Do Brain Games Really Boost Brain Power?

"Your brain is the most complex and truly amazing organ in your body -- and it's encouraging to see more people taking interest in keeping their brain sharp. In the coming years, I expect to see more meaningful online brain training developed. But, for now, start taking practical steps to build and maintain brain health -- steps that have been proven to work."
bron

dinsdag 4 maart 2014

21st century skills

"Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw."
bron