woensdag 16 april 2014

Gesprek over ICT-bekwaamheden van leraren bij OC&W

"Het Kabinet gaat vanaf 2015 jaarlijks €8 miljoen structureel beschikbaar stellen voor de versterking van de innovatieve slagkracht van docenten en de bevordering van ICT-vaardigheden van docenten."
bron

zaterdag 12 april 2014

Beste Paul

"Al met al, mijn oordeel is dat jij beter naar jouw leerlingen kunt kijken en proberen zo goed mogelijk onderwijs te geven dan tevergeefs energie te besteden aan en te vervallen in de mooi klinkende valkuilen van Kolb en zijn leerstijlen."
bron

woensdag 9 april 2014

Competenties

"Al in de jaren zestig en vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw was de competency-based benadering van opleiden in de V.S. populair (Gage & Winne, 1975). Deze benadering is grotendeels stukgelopen.

In de eerste plaats bleek dat het wel mogelijk was om competenties te formuleren, maar niet om ze zomaar als basis van het opleiden van leraren te gebruiken. Dit punt komt in de huidige discussies in Nederland over competentiegericht opleiden nog weinig aan de orde. De geschiedenis herhaalt zich.

Velen lijken zich te storten op de formulering van competenties, maar veel minder op de vraag hoe die competenties systematisch door leraren verworven kunnen worden. We weten nog weinig over de vraag hoe competentieontwikkeling eigenlijk verloopt en hoe dat proces bevorderd kan worden."
bron

maandag 7 april 2014

Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering - niet voor beoordeling

"Toegevoegde waarde is de bijdrage die scholen leveren aan de gemiddelde groei van hun leerlingen. Om de toegevoegde waarde in een bepaald vak te kunnen vaststellen, moeten toetsresultaten over een langere periode met elkaar én met de achtergrondgegevens van leerlingen in verband worden gebracht."
bron

vrijdag 4 april 2014

Kom in beweging

"Kom dus in beweging! Niet door te doen alsof alles anders moet, en niet door slechts ICT toe te voegen, maar door te kijken naar je onderwijs, de vakinhoud en de vaardigheden die JIJ je leerlingen wilt meegeven. Door de goede dingen te behouden, en te kijken waar het nog beter kan. Maar vooral door je onderwijs vorm te geven passend bij vandaag en morgen. Kom in beweging, met bewuste, door jezelf gezette stappen. Laat je niet gek maken!"
bron