zaterdag 31 mei 2014

Beter onderwijs dankzij minder gebruik ICT?

"Finland heeft één van de beste onderwijssystemen ter wereld, terwijl docenten weinig ICT in het onderwijs gebruiken. Is daar een verband tussen? Niet persé."
bron

dinsdag 27 mei 2014

Onderwijsraad en curriculum-vernieuwing

"Misschien kan een deel van het wiskundecurriculum (uitgezonderd de meetkunde) plaats kan maken voor onderdelen als algoritmiseren, programmeren (coding) en voor de liefhebbers is er dan nog een stukje automatentheorie.  Maar voor de andere vakken blijft het moeilijk, zoals voor belangrijke vakken als Nederlands, geschiedenis en de moderne vreemde talen."
bron

woensdag 21 mei 2014

Inholland Innoveert: afscheid Guus Wijngaards

"Vervolgens mocht Guus Wijngaards zijn afsluitende speech houden. Hij stelde dat hij na tien jaar lectorschap niet echt van mening veranderd is als het gaat om de bijdrage van ICT aan onderwijs. Zo vond hij tien jaar geleden ook dat leren gepersonaliseerd moest worden. Dat ideaal is overeind gebleven, echter de onderwijspraktijk staat volgens Guus nog ver af van dat ideaal. Het onderwijs is nog te veel kennisoverdracht, en organiseert nog onvoldoende het faciliteren van leren."
bron

maandag 19 mei 2014

Een eigentijds curriculum

"Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op een samenleving die hoge eisen stelt. De arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige (vak)kennis. Bovendien doet de eenentwintigste eeuw een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen."
bron

dinsdag 6 mei 2014

Falende IT-projecten in het onderwijs

"Zeker binnen het onderwijs zal toepassing van IT de aankomende jaren sterk toenemen. Als we niet uitkijken kan dat zomaar leiden tot grote en onbeheersbare projecten. En dat is jammer want IT biedt fantastische kansen voor het onderwijs. Maar hoe houden we dan de grip op deze projecten?"
bron

maandag 5 mei 2014

Onderwijs en vrijheid

"Wie denkt dat het er daarmee niet langer toe doet wat de leraar doet, heeft het mis. Biesta beargumenteert in het laatste hoofdstuk overtuigend waarom hiervoor ‘virtuoze’ leraren nodig zijn, die naast hun ‘technische’ kennis (techne), nodig voor poiesis (het maken) ook hun praktische wijsheid (phronesis) moeten ontwikkelen, nodig voor de praxis (het dagelijkse handelen-in-context). Dat is misschien nog wel moeilijker, omdat het niet alleen gaat om te weten ‘wat werkt’, maar tegelijk te bepalen wat wenselijk is."
bron

vrijdag 2 mei 2014

Sharecropping for Coursera

"Coursera, the fast-growing, for-profit online education company, has become, as the Wall Street Journal put it, “an investor’s pet.” It has pulled in $85 million in venture funding over the last two years, attracting big-name investors like Kleiner Perkins and the World Bank’s VC arm, LearnCapital."
bron