maandag 30 juni 2014

Avoiding Q & A teaching

"Q & A teaching" is a practice that I was sometimes guilty of, and one that I've frequently seen throw off a lesson in many other teachers' classrooms. This occurs during the direct instruction portion of the lesson -- the instruction turns into a Q & A session instead of the teacher giving a clear model or explanation.
bron

zondag 29 juni 2014

Study: Teachers More Likely to Use Ineffective Instruction When Teaching Students With Mathematics Difficulties

"Instead, the researchers found that only use by first-grade teachers of more traditional, teacher-directed instruction — in which teachers used textbooks, worksheets, chalkboards, and routine practice to instruct students in mathematics facts, skills, and concepts — was associated with achievement gains for students with MD."
bron

Waarom eigenlijk?

"Waarom zou je plenaire instructies bijvoorbeeld klassikaal verzorgen, als lerenden die ook in eigen tijd en tempo thuis via video kunnen bekijken?"
bron

zaterdag 28 juni 2014

Beter communiceren? Stop met duwen!

"Hoe kom je uit de tredmolen van push? Door je te realiseren dat de deur open gaat door te trekken: pull. Door vragen te stellen. Door interesse te tonen. Door de agenda van de ander voor te laten gaan op je eigen agenda. Door te benoemen wat je gezamenlijk hebt."
bron

donderdag 26 juni 2014

Dossier Masterstress: ‘Het loont niet om master te zijn in het hbo’

Kortom, het opleidingsniveau van docenten heeft weinig te maken met de onderwijskwaliteit, en dat weten politici en bestuurders best, stelt Van Veen. “Maar het aantal masters kun je zo lekker turven en tellen. Het is dus een fijn beleidsinstrumenten. Daarom komt dat in de prestatieafspraken terecht.”
bron

donderdag 19 juni 2014

Wat is de waarde van MOOCs voor instellingen hoger onderwijs?

"Er wordt veel geschreven over de waarde die massive open online courses hebben voor universiteiten. Deke Kassabian van de University of Pennsylvania heeft ontdekt dat de veronderstelde toegevoegde waarde maar gedeeltelijk overlapt met de werkelijke waarde."
bron

vrijdag 6 juni 2014

PO-raad en VO-raad gaan vraag naar leermiddelen sturen

Het bericht is niet verrassend na eerdere uitspraken van Paul Rosenmöller (VO-raad) en Rina den Besten (PO-raad) dat het onderwijs snel en top-down gemoderniseerd zou moeten worden, maar de beide raden hebben nu ook officieel een pact gesloten om, zoals men dat noemt, "de vraag naar en de ontwikkeling van leermaterialen in goede banen te leiden".
b(r)on