maandag 16 februari 2015

If you pay peanuts, you 'll get monkeys!

"Maar ja, de ideale docent zeurt niet, is niet te duur en doet gewoon wat politici, bestuurders en andere stuurlui zeggen."
bron

zondag 15 februari 2015

De grafische rekenmachine

"Dit betekent dat een grafische rekenmachine in de nabije toekomst toegestaan blijft, maar dat met ingang van 2018 op havo en 2019 op vwo een machine met examenstand verplicht is."
bron

zaterdag 14 februari 2015

Should We Really Try to Teach Everyone to Code?

While everyone today needs to be an app developer, is learning to code really the answer? Henry Ford said that, “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” I view everyone learning to code as app development’s version of a faster horse. What we all really want — and need — is a car.
bron

vrijdag 13 februari 2015

Zeven mythes over het beste onderwijs

"Succes op school is niet afhankelijk van aangeboren talenten of geluk hebben, maar van hard werken. In landen waar hoge eisen aan leerlingen worden gesteld en leerlingen worden gestimuleerd om goed te presteren doen jongeren het daadwerkelijk beter op school."
bron

Onderwijsvernieuwing: geen tegengeluid bij Tegenlicht

"De motieven voor onderwijsverandering klinken ondertussen al decennialang hetzelfde. Altijd hoor je de sleetse riedel van een veranderende wereld en snel verouderende kennis die tegenwoordig ook nog eens googlebaar is. Vandaar dat onderwijsvernieuwing altijd gaat over het bijbrengen van andere zaken dan (vak)kennis en inzicht."
bron

donderdag 12 februari 2015

Onze rekenresultaten zijn helemaal niet slecht

"Maar hier staat weer tegenover dat de leerlingen beter zijn geworden in hoofdrekenen, schattend rekenen, getallen en getalsrelaties, en rekenen met de rekenmachine; allemaal rekenvaardigheden die een goede basis vormen voor de 21ste-eeuwse vaardigheden, hetgeen je van het cijferen niet direct kunt zeggen."
bron