woensdag 27 mei 2015

Gat in de markt of in je hoofd

"WDA staan op het ogenblik sterk in de belangstelling. Nadat de vernieuwingscommissie wiskunde cTWO dit begrip in de nieuwe 2015-curricula voor havo en vwo een belangrijke plaats heeft gegeven, is er van alles in gang gezet: WDA spelen een rol in de nieuwe eindexamens, de nieuwe methodes besteden er aandacht aan, nascholing rond dit onderwerp komt op gang en er vindt onderzoek naar WDA plaats."
b(r)on

maandag 18 mei 2015

woensdag 13 mei 2015

In de wiskundeles moet meer worden nagedacht

"Het wiskundeonderwijs moet leerlingen meer uitdagen hun hersens te gebruiken en na te denken. Want wiskunde is bij uitstek geschikt om te leren analyseren, modelleren en abstraheren. En dat is belangrijk voor iedereen die een probleem moet oplossen, niet alleen voor b├Ęta’s. Bovendien wordt het vak dan uitdagender en aantrekkelijker."
bron

dinsdag 5 mei 2015

Meer aandacht nodig voor systematische vernieuwing curriculum

"Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op een dynamische samenleving. De arbeidsmarkt vraagt om gedegen (vak)kennis. Bovendien doet de eenentwintigste eeuw een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en leervaardigheden."
bron