woensdag 27 mei 2015

Gat in de markt of in je hoofd

"WDA staan op het ogenblik sterk in de belangstelling. Nadat de vernieuwingscommissie wiskunde cTWO dit begrip in de nieuwe 2015-curricula voor havo en vwo een belangrijke plaats heeft gegeven, is er van alles in gang gezet: WDA spelen een rol in de nieuwe eindexamens, de nieuwe methodes besteden er aandacht aan, nascholing rond dit onderwerp komt op gang en er vindt onderzoek naar WDA plaats."
b(r)on

Geen opmerkingen:

Een reactie posten