maandag 22 juni 2015

Er is geen beginnen aan:-)

zaterdag 20 juni 2015

Pygmalion en de rol van verwachtingen van leraren

“Het lijkt minder van belang dat een leraar aan alle taak- en beroepseisen min of meer voldoet, dan dat hij in de ontmoeting met zijn leerlingen vertrouwen representeert en dat betekent zelfvertrouwen.”
bron

vrijdag 19 juni 2015

Splash...!

zondag 14 juni 2015

De grafische rekenmachine

"Waarom worden de algebra├»sche vaardig­heden niet uitge­breider getest bij wiskun­de B. Waarom hebben wij als docen­ten geen grotere invloed op het program­ma. Van mij mag bij wiskun­de B de grafi­sche rekenma­chine hele­maal worden afge­schaft. Dat ding heeft in dat vak totaal geen meerwaarde."
bron

zaterdag 6 juni 2015

Bussemaker: vwo'er hoeft niet altijd naar universiteit

Om de grootschaligheid tegen te gaan is Bussemaker van plan tegelijk flink te investeren in het onderwijs op universiteiten en hogescholen. Er zouden 'fundamentele aantallen' docenten bij moeten komen - 'dus geen tientallen of honderdtallen' - waardoor studenten individueel meer feedback kunnen krijgen.
bron

donderdag 4 juni 2015

The Online Community Guide

Farmer's didn't invent the tractor, they were too busy farming.

When groups of people with similar backgrounds, goals, and experience get together they share small, gradual, improvements.

It probably felt great to discover a slightly better way to harvest crops (and share it with your friends), but it wasn't a game-changer. The tractor was the game-changer.

Real progress in any field comes from combining diversity of backgrounds, experience, goals, and skills. Or, to put it far more bluntly, stealing the best ideas from other sectors.

I suspect tactical psychology (turning psychology insights into big wins) is our tractor and we're the farmers.

bron

woensdag 3 juni 2015

Een curriculum van grote vragen

"Anders dan een centraal, in beton gegoten canon van kennis en vaardigheden voor de 21ste eeuw is het hier voorgestelde curriculum een globaal raamwerk dat aan individuele scholen veel ruimte biedt om het volgens hun eigen visie in te vullen. Scholen hebben daarbij de mogelijkheid een eigen unieke identiteit te ontwikkelen."
bron