maandag 6 juli 2015

Bevoegdheid en resultaten

"Onlangs was er op het jour­naal een item over het grote aantal onbe­voegde leraren in het voortge­zet onder­wijs. Men toonde ook een stukje statis­tiek: scholen met een hoog percen­tage bevoeg­de leraren scoor­den gemid­deld een 7,6 op het eindexa­men en scholen met een laag bevoegd­heids­percen­tage scoor­den gemid­deld slechts een 7,0. De conclu­sie ligt voor de hand. Zet in op het vergro­ten van het aantal bevoeg­de leraren en de gemid­delde cijfers zullen stijgen."
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten