maandag 31 augustus 2015

Waar of waarheidsachtig?

"En let op: een studie die dertig scholen in twee groepen verdeelt, waar de scores van alle negenduizend leerlingen verzameld en vergeleken worden, is een studie met een N van dertig en niet van negenduizend."
bron

vrijdag 28 augustus 2015

Onderzoek doen

"Als een onderzoek niet met succes kan worden herhaald, betekent dat veelal dat het oorspronkelijke resultaat een toevalstreffer was. Of dat de onderzoekers vooringenomen waren of fouten hebben gemaakt. Fraude is ook een mogelijkheid, maar daarvan is in de onderzochte studies niets gebleken."
bron

zondag 23 augustus 2015

Domain-Specific Knowledge and Why Teaching Generic Skills Does not Work

"Domain-general cognitive knowledge has frequently been used to explain skill when domainspecific knowledge held in long-term memory may provide a better explanation. An emphasis on domain-general knowledge may be misplaced if domain-specific knowledge is the primary factor driving acquired intellectual skills. We trace the long history of attempts to explain human cognition by placing a primary emphasis on domain-general skills with a reduced emphasis on domain-specific knowledge and indicate how otherwise unintelligible data can be easily explained by assumptions concerning the primacy of domain-specific knowledge. That primacy can be explained by aspects of evolutionary educational psychology. Once the importance of domain-specific knowledge is accepted, instructional design theories and processes are transformed"

bron

donderdag 20 augustus 2015

6 redenen om moderne technologie in de klas te integreren, en 1 goede reden om er niet alle heil van te verwachten…

"Uiteindelijk zal het effect van het invoeren van moderne technologie op de ontwikkeling van leerlingen sterk bepaald worden door de manier waarop de leerkracht die technologie gebruikt om de interactie met de leerlingen, en tussen leerlingen, te verrijken."
bron

maandag 17 augustus 2015

Growth Mindset

"Kids tend to fare better when they regard intelligence and other abilities not as fixed traits that they either have or lack, but as attributes that can be improved through effort."
bron

woensdag 5 augustus 2015

Een leven lang leren

In Nederland is volop ruimte voor verbetering van de onderwijskwaliteit. Waar we naartoe moeten is dat de leraar het wát bepaalt en de leerling in toenemende mate het hóé. En onder ‘de leerling’ dient dan te worden verstaan: de individuele leerling.

De aanname in dit artikel is dat naast het docentencorps ook de kwaliteit van het lesmateriaal van grote invloed is op het succes van het onderwijs.
  1. de leraar staat centraal in vrijwel iedere onderwijsvorm, en in Nederland is er ruimte voor verbetering van zijn kwaliteit. 
  2. het lesmateriaal waarmee een leraar werkt, is een van de belangrijkste grondstoffen voor het slagen van zijn missie. 
  3. de organisatie van het onderwijs wordt gekenmerk door een traditionele benadering.
bron

dinsdag 4 augustus 2015

Wat is gepersonaliseerd leren?

"Gepersonaliseerd leren is het afstemmen van didactiek, pedagogiek, curriculum en de leeromgeving, voor leerlingen en door leerlingen, om zo tegemoet te komen aan hun verschillende leerbehoeftes en ambities."
bron