donderdag 24 september 2015

Het betere geleuter

"Dat betekent niet dat vakkennis onbelangrijk is, maar wel dat ze geïsoleerd van het goed kunnen onderwijzen weinig betekenis heeft. Didactische vaardigheden zijn wat sterker verbonden met onderwijskwaliteit, maar dat betekent ook weer niet dat de vakkennis onbelangrijk is: zonder die vakkennis heeft de didactiek geen enkel nut, want de didactiek van het leren van een onderwerp of vak is sterk gebonden aan en zelfs specifiek voor de inhoud."
bron

dinsdag 22 september 2015

Eikels

"Zolang de eikels aan de boom zitten hebben de varkens er niets aan." @pietvsz

zaterdag 19 september 2015

Why borrowing from the ‘best’ school systems sounds good — but isn’t

An alternative approach that we propose has four components:
 • Take effective design principles rather than entire policies, and develop new approaches based on these.
 • Develop such approaches in context by drawing heavily upon the good and effective practice that already resides within the system. 
 • Put in place high-quality implementation processes so that the impact of any new approach will be maximized. 
 • Invest in continued adaptation and refinement of any new initiative or intervention to ensure a close cultural and contextual fit.
bron

maandag 14 september 2015

How the real world may hinder math

"The motivation behind this research was to examine a very widespread belief about the teaching of mathematics, namely that teaching students multiple concrete examples will benefit learning," said Jennifer Kaminski, a research scientist at the Center for Cognitive Science at Ohio State. "It was really just that, a belief."
bron

zondag 13 september 2015

Het lerarenregister

"Het register kan er bovendien toe leiden dat docenten cursussen gaan volgen waarvan zij niet geloven dat zij er beter door gaan lesgeven, dus tot nog meer verspilling van tijd en geld in het onderwijs. De Wet van Archimedès verandert niet en de cosinusregel evenmin."
bron

zaterdag 12 september 2015

A Math Teacher on Common Core Standards

"Since my return, I have been stunned by my students’ lack of basic skills. How can I teach algebra 2 students about rational expressions when they can’t even deal with fractions with numbers?"
bron

Making Learners Extraordinary ™

At the Extraordinary Learning Foundation™, we believe in situated, authentic, organic learning; we believe in deep learning not surface learning and we root all of our work in the strongest research evidence available.
bron

11 Things Smart People Won't Say

There are some things you simply never want to say at work. There's no taking them back once they slip out, either.
 1. "It's not fair." 
 2. "This is the way it's always been done." 
 3. "No problem." 
 4. "I think ... /This may be a silly idea ... /I'm going to ask a stupid question." 
 5. "This will only take a minute." 
 6. "I'll try." 
 7. "He's lazy/incompetent/a jerk." 
 8. "That's not in my job description." 
 9. "It's not my fault." 
 10. "I can't." 
 11. "I hate this job." 
bron

zondag 6 september 2015

Lesgeven is een hobby

"In Californië kunnen scholen in welvarende regio’s geen leraren meer krijgen. De dagelijkse kosten voor het levensonderhoud overschrijden het salaris. Lesgeven is daar een hobby. Een roeping. Deze marginalisatie van het beroep is ons voorland."
bron

Lerarenregister regelt kwaliteit en professionele ontwikkeling

Het wetsvoorstel is een grote stap vooruit omdat:
 • Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het leraarschap. 
 • Geeft de leraar zeggenschap over de invulling, inrichting en uitvoering van zijn onderwijs. 
 • De professionele ontwikkeling van de leraar krijgt een wettelijke verankering en wordt zichtbaar gemaakt. 
 • Het wetsvoorstel stimuleert de verhoging van de kwaliteit van het leraarschap en de beroepsgroep en daarmee dus de kwaliteit van het hele onderwijs. 
 • De leraar krijgt een positie als professional. 
bron