zondag 29 november 2015

Verschil maken

"You’re making your attendance at meetings, the speed of your email replies and looking busy a proxy for real productivity. It’s ineffective and it’s making you miserable."
bron

vrijdag 27 november 2015

"Dus weg met al die termen als blended leren en digitale didactiek, die de digitale wereld apart zetten van de traditionele didactiek en praat liever over de ‘optimale didactiek’, de ‘optimale leeractiviteiten’ of iets dergelijks."
bron

donderdag 26 november 2015

De onderwijsinspectie

"Ik zal u de exacte omschrijving daarvan besparen, maar het komt er ongeveer op neer dat de docent aan het begin van elke les op het bord moet opschrijven wat de precieze doelstelling van de les is. Halverwege moet hij of zij een tussentijdse conclusie over het bereikte resultaat formuleren om vervolgens aan het eind van de les te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. En vergeet niet de 'differentiatie' binnen klassenverband nadrukkelijk aan de orde te stellen."
bron

zondag 22 november 2015

Effectiviteit van onderwijs

"Om maar meteen met de deur in huis te vallen: over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs is op het moment nog relatief weinig bekend. Bovendien is het erg lastig een eenduidige conclusie te trekken op basis van bevindingen uit de weinige studies die wel beschikbaar zijn."
bron

woensdag 18 november 2015

Cochrane Collegiate Academy

De lesaanpak op de Cochrane Collegiate Academy bestaat uit de volgende 10 stappen:
 

1. De essentiële vraag: Wat is het beoogde doel van de les? Er is één essentiële vraag per les, die leerlingen aan het einde van de les moeten kunnen beantwoorden.

2. Activerende strategie: op Cochrane wordt veel gebruik gemaakt van video’s. Leerlingen vinden het leuk om fragmenten te zien uit hun favoriete programma’s en cartoons. Die betrokkenheid gebruikt de docent vervolgens om een link te leggen naar het onderwerp van de les.

3. Bewust gebruik van relevante woorden: Om de woordenschat van leerlingen te vergroten, gebruiken docenten bewust relevante woorden. Leerlingen worden aangemoedigd deze woorden te gebruiken tijdens het actieve deel van de les.

4. Beperkte klassikale voordracht: De tijd dat de docent aan het woord is wordt beperkt tot 12/15 minuten. Daarna gaan leerlingen aan de slag met een activiteit. Indien nodig kan de docent later in het lesuur nog het een en ander klassikaal uitleggen.

5. Gebruik van een grafische agenda: leerlingen worden aangemoedigd om nieuwe informatie te verwerken op een grafische manier. Door het geleerde te conceptualiseren, blijft de informatie beter beklijven dan wanneer ze dagelijks stapels aantekeningen mee naar huis zouden nemen.

6. Beweging: Om ervoor te zorgen dat leerlingen actief betrokken blijven bij de les, worden ze op een bepaald moment gevraagd om fysiek in actie te komen. Bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden met hun lichaam, of door te werken met een rotatiesysteem.

7. Hogere-orde-denken vragen: Iedere les worden leerlingen aan het denken gezet met behulp van uitdagende vragen waar leerlingen individueel of in groepjes mee aan de slag gaan. Tips voor het formuleren van vragen die het hogere-orde-denken stimuleren, vindt u hier.

8. Samenvatten: Aan het einde van iedere les geven leerlingen individueel of gezamenlijk antwoord op de essentiële vraag. Zo weet je als docent of je de lesinhoud effectief hebt overgebracht en of het eventueel nog nodig is om terug te komen op een deelonderwerp dat bij leerlingen minder goed is blijven hangen.

9. Uitdagende, vlotte lessen: Op Cochrane High willen docenten leerlingen het hoogst haalbare niveau van kennis en vaardigheden bijbrengen, in het daarvoor beschikbare aantal uren. Daarom zijn de lessen uitdagend en vlot van opzet. Er is geen tijd om te verslappen of voor verveling. Iedere les is overwegend actief.

10. Focus op de leerling: Iedere leerling moet zien en voelen dat de focus is gericht op zijn of haar succes. Het gebruik van technologie is daar een essentieel onderdeel van.

Lees voor een complete uitleg bij iedere stap het artikel op de website van Edutopia. Bekijk ook de video, waarin Shana Oliver, de docentbegeleider op de school, dieper ingaat op de verschillende stappen die ze op de Cochrane Collegiate Academy hanteren.

dinsdag 17 november 2015

Thuisonderwijs

,,We willen het geloof in alle facetten van het leven tot uiting brengen, dus ook in de schoolvakken. Als onze oudste dochter bijvoorbeeld niet uit een rekensom komt, dan bidden we samen voor hulp." Moeder Erica, opgeleid als verpleegkundige, heeft geen diploma's om les te geven maar leerde zichzelf dit aan.
bron

woensdag 11 november 2015

Keynote van Tony Bates over gepersonaliseerd onderwijs

Bates benoemt een aantal ontwikkelingen die gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maken:
  1. Adaptive learning 
  2. Competentiegericht onderwijs 
  3. Personal learning environment 
  4. Multimedia 
  5. Multiple modes of delivery, online- en hybrid learning 
  6. Studenten
  7. MOOCs 
  8. Open education 
  9. Modulisering en ‘disaggregated services’ 
  10. Nieuwe vormen van kwalificering 
bron