maandag 28 december 2015

Zeven aanbevelingen ICT

In het nieuwe discussion paper formuleren zij op basis daarvan 7 aanbevelingen aan hogeronderwijsinstellingen:
  1. Richt je op onderwijsontwikkeling met ICT, niet op het verwerven van ICT-vaardigheden
  2. Het werkveld vraagt om ICT-vaardige studenten en daarom ook om ICT-vaardige docenten
  3. Creëer ruimte om te experimenteren
  4. Zorg voor multidisciplinaire ondersteuning
  5. Een up-to-date portfolio voor de onderwijskwalificatie (BDB/BKO) bevat ICT-geïntegreerd onderwijs
  6. Organiseer professionalisering zoveel mogelijk op decentraal niveau
  7. Formuleer een onderwijsvisie als verbindend beleidskader
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten