dinsdag 26 januari 2016

Haagse hof wijst vorderingen docente voor vergoeding overuren af

"Om aanspraak te kunnen maken op een overwerkvergoeding is een specifieke opdracht tot het verrichten van overwerk vereist. Het hof is daarnaast van oordeel dat SCOL niet heeft gehandeld in strijd met de normen van goed werkgeverschap met haar taakbeleid voor de docenten en de werkzaamheden die de docente uit hoofde daarvan diende te verrichten. SCOL heeft de cao-vereisten voor de vaststelling van haar taakbeleid correct nageleefd. Van SCOL kan niet worden verlangd dat zij werkt met een individueel – per docent gedifferentieerd – taakbeleid. Van onevenredige belasting van de docente is niet gebleken"
bron

zaterdag 16 januari 2016

Wiskunde en konijnen

"Alles is mogelijk. Niet alles wat mogelijk is is wenselijk. Niet alles wat wenselijk is is mogelijk. Niet alles wat denkbaar is is reƫel. Aan alles komt een eind...":-)

maandag 11 januari 2016

12 things you should never ever say to teachers

 1. We've all been to elementary school, so aren't we all kind of experts on it?
 2. When I retire, I still want to do something, so I think I might take up teaching.
 3. Have you ever thought about making your class more fun?
 4. If you really cared about kids, you wouldn't worry about the salary.
 5. If you managed your time at school, I bet you wouldn't need to plan lessons and grade on the weekends.
 6. You'll never be a truly great teacher until you have your own kids.
 7. Why do you make them read so much and write so many essays? Why do you give such hard grades?
 8. I pay taxes in this district, so technically you work for me.
 9. Ohh, you teach kindergarten. That must be fun - playing and singing all day.
 10. Why are you so strict? They're just kids.
 11. How hard can it be? You have all summer off.
 12. Teaching is nice, but don't you want to be more successful and make more money?
 12 things you should never ever say to teachers

zaterdag 2 januari 2016

Stop all the testing in math, and set free a generation of American mathematicians

"Students rarely think that they are in math classrooms to appreciate the beauty of mathematics, to ask deep questions, to explore the rich set of connections that make up the subject, or even to learn about the applicability of the subject; they think they are in math classrooms to perform."
bron