dinsdag 15 maart 2016

Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen (2007-2008)

De commissie trok in haar rapport conclusies over de manier waarop de onderwijsvernieuwingen sinds begin jaren negentig van de twintigste eeuw tot stand waren gekomen en verklaarde waarom de onderwijsvernieuwingen omstreden raakten.

De belangrijkste politieke conclusies waren:
  • verantwoordelijke bewindslieden vertoonden een tunnelvisie;
  • politiek draagvlak werd belangrijker geacht dan draagvlak in het onderwijs. Regeerakkoorden forceerden een doorbraak, maar versterkten het gesloten beleidsproces. Overeenstemming met het onderwijsveld werd bereikt met de beroepsvertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zij leken daarbij dichter bij de politiek te staan, dan bij hun eigen achterban;
  • er is door de onderwijspolder onvoldoende geluisterd naar docenten, ouders en leerlingen.
bron

maandag 14 maart 2016

Uitdagend onderwijs

"Docent moet diepe vakkennis hebben om cognitief uitdagend werk te geven..."
Paul Kirschner

zondag 13 maart 2016

Werkdrukonderzoek AOB

“Het gaat om ongeveer 15 procent meer werk dan een normale lesweek zou moeten bedragen, dus dan heb je ook 15 procent meer mensen nodig. Oftewel: 9.000 leraren extra. Een boodschap die de politiek ter harte moet nemen.”
bron

PS
De leraren werken gemiddeld 48 uur in de week, en dat is een stuk meer dan ze volgens cao-normen zouden moeten werken, stelt de bond na onderzoek. Wanneer wordt uitgegaan van cao-normen, zouden leraren die fulltime werken op jaarbasis 1659 uur moeten maken. Dat komt neer op 42 uur per week in 39 schoolweken.