dinsdag 15 maart 2016

Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen (2007-2008)

De commissie trok in haar rapport conclusies over de manier waarop de onderwijsvernieuwingen sinds begin jaren negentig van de twintigste eeuw tot stand waren gekomen en verklaarde waarom de onderwijsvernieuwingen omstreden raakten.

De belangrijkste politieke conclusies waren:
  • verantwoordelijke bewindslieden vertoonden een tunnelvisie;
  • politiek draagvlak werd belangrijker geacht dan draagvlak in het onderwijs. Regeerakkoorden forceerden een doorbraak, maar versterkten het gesloten beleidsproces. Overeenstemming met het onderwijsveld werd bereikt met de beroepsvertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zij leken daarbij dichter bij de politiek te staan, dan bij hun eigen achterban;
  • er is door de onderwijspolder onvoldoende geluisterd naar docenten, ouders en leerlingen.
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten