vrijdag 20 mei 2016

Rekenvaardigheid

"Leerlingen hebben vaardigheid in rekenen en wiskunde nodig om in de samenleving te kunnen functioneren. Rekenen en wiskunde helpen leerlingen om informatie te duiden, ordenen en structureren.

Daarnaast leren leerlingen grafieken, statistieken, tabellen en modellen te begrijpen en die kritisch tegen het licht te houden.

Volgens het Platform zijn het kritisch kijken naar dit soort statistische informatie en probleemoplossend denken belangrijke onderdelen rekenvaardigheid. De nadruk komt daardoor niet meer alleen te liggen op basisvaardigheden."

maandag 9 mei 2016

De nieuwe Europese privacywet

"Vanaf 2018 hebben hebben leerlingen aantoonbaar toestemming van hun ouders nodig om gebruik te maken van digitale (sociale) media. Dat heeft gevolgen voor het gemak waarmee gebruik kan worden gemaakt van sociale media en digitale apps."
bron

zondag 1 mei 2016

Dekker douwt lerarenregister door

"Het is een afschuwelijke, walgelijke, administratieve en betuttelende verplichting die niets toevoegt behalve de zoveelste door de mijlenver van het onderwijs afstaande overheid opgelegde verplichting weer iets compleets zinloos te moeten doen."
bron