vrijdag 20 mei 2016

Rekenvaardigheid

"Leerlingen hebben vaardigheid in rekenen en wiskunde nodig om in de samenleving te kunnen functioneren. Rekenen en wiskunde helpen leerlingen om informatie te duiden, ordenen en structureren.

Daarnaast leren leerlingen grafieken, statistieken, tabellen en modellen te begrijpen en die kritisch tegen het licht te houden.

Volgens het Platform zijn het kritisch kijken naar dit soort statistische informatie en probleemoplossend denken belangrijke onderdelen rekenvaardigheid. De nadruk komt daardoor niet meer alleen te liggen op basisvaardigheden."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten