zondag 28 mei 2017

Digitalisering van het onderwijs

De voortdurende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ict) leidt ertoe dat steeds meer producten en diensten een digitale vorm krijgen. Het onderwijs probeert zich te verhouden tot deze ontwikkeling, maar zoekt nog naar een geschikte inhoud, vorm en rol.
bron

vrijdag 26 mei 2017

Zeventien vragen over 21e-eeuwse vaardigheden

"De verwachting is dat technologische ontwikkelingen het onderwijs drastisch zullen veranderen en dat het steeds weer toepassen van nieuwe technologieën een essentiële vaardigheid zijn voor mensen in de 21e eeuw. Maar nieuwe technologische toepassingen betekenen niet alleen het kunnen bedienen van apparaten; ze hebben ook grote consequenties voor onder andere communicatie en sociale vaardigheden. De 21e-eeuwse mens moet leren hoe verschillende deelgebieden (bijvoorbeeld nieuwe technische handelingen en nieuwe sociale vaardigheden) creatief te kunnen combineren."
bron

dinsdag 23 mei 2017

Motivatie

"Laten wij afspreken dat motivatie, engagement, lol en alle andere positieve emoties tijdens het leren na te streven zijn, maar laten wij eerst afspreken dat het om leren gaat. Zonder bewijs dat er ook geleerd wordt hebben wij niets aan motivatie."
bron

maandag 15 mei 2017

Differentieren

"What I object to is the enforcement of differentiation through teacher standards and the misleading claims that it is best practice or that teachers who don’t apply a particular form of differentiation are discriminating against groups of students. That is coercive. It might be justified if the evidence for the effectiveness of differentiation was strong but it clearly is not."
bron

woensdag 3 mei 2017

Onbegrijpelijk

"Het doel is te komen tot meer kruisbestuiving en tot een effectieve en efficiënte organisatie van het werk (cyclisch werken, borgen wat goed is, inzetten verschillende kwaliteiten), zodat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling."
bron

dinsdag 2 mei 2017

Het beste in leerlingen naar boven halen

"Dat kan met onderwijs op maat dat aansluit bij de talenten van de individuele leerlingen en bij de vaardigheden waar de 21e eeuw om vraagt. Er zijn steeds meer mogelijkheden om met slimme inzet van ict leerlingen op hun eigen niveau te laten leren en werken. De praktijk wijst uit dat de stap naar meer leren op maat of gepersonaliseerd leren met ict complex is. Daar werken we in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT aan."

maandag 1 mei 2017

Transfer

"Bij vakoverstijgende zaken hoop je dat een leerling in staat is om wat hij in het ene vak geleerd heeft, toe te passen in een ander vak. Dat begrip heet transfer. (...) Ik wil het even scherp stellen door te zeggen: transfer, het bestaat niet! En alles wat je erin mee krijgt, is meegenomen. Van jongelui, 15 ± 3 jaar op de middelbare school, van deze jonge mensen moet je niet verwachten dat transfer in hoge mate kan plaatsvinden. Vakoverstijgende zaken zijn in mijn ogen potentieel zonde van de tijd als je daar heel veel aandacht aan besteedt."
Paul Kirschner