maandag 1 mei 2017

Transfer

"Bij vakoverstijgende zaken hoop je dat een leerling in staat is om wat hij in het ene vak geleerd heeft, toe te passen in een ander vak. Dat begrip heet transfer. (...) Ik wil het even scherp stellen door te zeggen: transfer, het bestaat niet! En alles wat je erin mee krijgt, is meegenomen. Van jongelui, 15 ± 3 jaar op de middelbare school, van deze jonge mensen moet je niet verwachten dat transfer in hoge mate kan plaatsvinden. Vakoverstijgende zaken zijn in mijn ogen potentieel zonde van de tijd als je daar heel veel aandacht aan besteedt."
Paul Kirschner

Geen opmerkingen:

Een reactie posten