maandag 26 juni 2017

Flipping the Classroom eist een topdocent(e)

"Daarnaast, is deze benadering uitstekend zolang de lesstof goed te begrijpen is zonder interventie van de docent(e). Maar als de leerstof te moeilijk, te complex, of te abstract is om door alle leerlingen zelfstandig begrepen te worden, zal de docent(e) het grootste deel van de lestijd moeten besteden niet aan het verdiepen van wat er geleerd is elders, maar aan het (her)uitleggen en/of (her)doceren ervan en dan vliegt het uitgangspunt van de omgedraaide klas gewoon het raam uit."
bron

maandag 12 juni 2017

Wat maakt een leraar authentiek?

Pedro de Bruyckere is bij de Open Universiteit gepromoveerd op een proefschrift over de vraag: wat maakt een leerkracht authentiek? 
  • Docenten zijn volgens de leerlingen authentiek als zij weten waar zij het over hebben (expertise).
  • Docenten zijn authentiek als zij positief gepassioneerd zijn en enthousiast over hun vakgebied kunnen vertellen zonder een vakidioot te zijn (passie, waarbij Pedro positieve en negatieve passie onderscheidt).
  • Docenten zijn authentiek als zij leerlingen het gevoel geven dat elke leerling en elke klas uniek is (uniciteit).
  • Docenten zijn authentiek als zij belangstelling hebben voor hun leerlingen, zonder ook vrienden met hen te willen zijn (nabijheid en striktheid; afstand).
bron