donderdag 5 april 2018

Programmeerles en probleemoplossingsvaardigheden

"Wie programmeert zet diverse vaardigheden in om problemen op te lossen. Denk aan problemen in kleine stukjes opdelen, logisch denken, als-dan redeneringen hanteren enzovoort. [...] Ook kan programmeeronderwijs bijdragen aan andere generieke vaardigheden, zoals kritisch denken, creatief denken, reflectie en metacognitie."
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten