maandag 8 april 2019

8 inzichten op weg naar individuele leerroutes

  1. Doorbreek de klassenstructuur
  2. Werk samen met leerlingen
  3. Laat de leerling kiezen
  4. Wees als docent ook een coach
  5. Werk met vakoverstijgende projecten
  6. Werk samen met andere docenten
  7. Maak ruimte voor flexibilisering
  8. Maak gebruik van ict
bron

donderdag 4 april 2019

Directe instructie

"Slotsom: als leraar kun je de prestatiekloof tussen je leerlingen verkleinen door goede directe instructie. Zo geef je ze eerst een stevige kennisbasis (en zorg je voor een compenserend effect), voordat je overstapt op instructie met hogere cognitieve eisen. Laat ze eerst leren, dan begeleid oefenen, dan vrij oefenen en misschien pas daarna zelf ontdekken."