maandag 14 januari 2013

Hoe kun je kwaliteit docent het beste meten?

"Grofweg zijn er drie manieren om de kwaliteit van een docent te meten: observaties, studentenenquêtes en scores op gestandaardiseerde testen. Steeds meer besturen in de US nemen de scores van leerlingen mee in de beoordeling, o.a. door het gebruik van de "value added". Of dat eerlijk en betrouwbaar is, is onderwerp van debat. In de praktijk gebruiken besturen combinaties van deze metingen, die ze dan wegen en vertalen in één cijfer."
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten