woensdag 13 april 2022

Krijgen we dat...

"De inspectie riep vorig jaar op tot een grondige renovatie van het onderwijs, maar door corona is het niet gelukt het tij te keren."
bron

maandag 4 april 2022

Sprookjes

Zou dat werken?
 • Stel de basisvakken centraal, met name rekenen en Nederlandse taal
 • Zorg dat schooltijd effectieve leertijd is
 • Verhoog het niveau van de lerarenopleidingen
 • Versterk de Nederlandse taalbeheersing van de zittende docenten
 • Zorg dat docenten een waardig beroep hebben
Wie het weet mag het zeggen!:-)

maandag 15 november 2021

Niemand werkt graag voor een domme baas, maar een leider kan ook té slim zijn

 • Wie boven de 128 scoort, doet het significant slechter als leider.
 • Leiders die te complex communiceren worden niet als inspirerend gezien.
 • Al te slimme leiders kunnen zich niet goed verplaatsen in de uitdagingen die hun medewerkers ervaren.
 • In plaats van kritisch eigen assumpties te onderzoeken, gebruiken ze hun intelligentie om handig naar het eigen gelijk toe te redeneren.
 • Nederigheid is een veel belangrijker factor in leiderschap dan intelligentie. 
 • Effectieve leiders zijn niet primair geïnteresseerd in zichzelf of het eigen gelijk, maar gebruiken hun talenten juist om anderen tot wasdom te brengen.Medewerkers voelen zich bij een nederige leider vrijer om informatie te delen, hun ideeën te uiten, tegengas te geven en fouten op te biechten.

Niemand werkt graag voor een domme baas, maar een leider kan ook té slim zijn
Ben Tiggelaar in NRC - maandag 15 november 2021

zondag 11 oktober 2020

Schoolsucces

"Hoe goed je bent op school hangt samen met je zelfregulatie. En met de opleiding van je ouders … én of je een jongen of een meisje bent..."  

zaterdag 23 mei 2020

‘Intelligentie’ in historisch perspectief

‘Intelligentie’ bestaat niet. Het is de verzamelnaam voor tal van cognitieve vermogens zoals die in intelligentietests aan de orde zijn. Zoals kennis het resultaat is van (o.a.) onderwijs, is intelligentie dat ook, maar dan als een meer abstract resultaat van (o.a.) onderwijs.

bron

zondag 5 april 2020

Wijze lessen in moeilijke tijden

Tips voor effectieve didactiek als je onderwijs op afstand moet geven:
 • Houd het kort.
 • Bereid je goed voor.
 • Zorg voor structuur.
 • Bereid leerlingen voor.
 • Geef vooraf en achteraf korte opdrachten die ingeleverd moeten worden.
 • Maak gebruik van de online bronnen die er zijn.
bron

vrijdag 28 februari 2020

Het lerarenberoep aantrekkelijker maken? Focus op de essentie!

"Wie het lerarenberoep wil opwaarderen, moet de leraar vooral de kans, ruimte en autonomie geven om zich bezig te houden met de kern van het beroep (en datgene waar leraren de meeste beroepstevredenheid uit halen): lesgeven aan jonge mensen."
bron

woensdag 26 februari 2020

Transfer en transitie

Een nieuwe lente, een nieuw geluid? Hier zijn een paar (ongeveer 10) aandachtspunten:
 1. Herstel van het rekenonderwijs. Onderscheid tussen trucjes en methoden.
 2. Herstel van het wiskundeonderwijs voor scholieren die geen harde beta vervolgstudie kiezen.
 3. Wakker worden uit het denkactiviteitendromenland.
 4. Ook wiskunde voor iedereen moet wel wiskunde zijn.
 5. Houd op over een ondersteunende rol van de GR bij algebraische vaardigheden. Niemand gebruikt later die GR. 
 6. Terugdringen van de invloed van de realistische rekendidactiek in de andere schoolvakken.
 7. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.
 8. Ophouden met flauwekulcontexten (driehoekige koffievlekken en zo).
 9. Alleen met abstractie wordt wiskunde (weer) betekenisvol (op school).
 10. Anders....
 B(r)ON

maandag 24 februari 2020

Onderwijs2032

"De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In januari 2016 bracht het Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen"

zondag 23 februari 2020

Onderwijs 2032

Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 over de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving.
 1. Minder plenaire instructiemomenten.
 2. Zelfstandig werken aan een leervraag.
 3. Betekenisvol onderwijs.
 4. Leerlingen hoeven niet alle feiten precies te kennen.
 5. ICT behoort tot de kern van het onderwijs.
 6. Indeling in afzonderlijke vakken doorbreken.
bron

Wat gaat er mis?

"Dochter en vriendinnen na examentraining over wat maakt het verschil met gewone les: docent heeft aandacht voor je, wordt niet boos als je iets niet weet, brengt structuur aan, legt verbanden, goede verhouding uitleg en werken, zelf meer focus en motivatie. Wat gaat er dan mis in de gewone les? "
@JvRemoortere

vrijdag 21 februari 2020

Roostervrij zelfsturend leren

"Roostervrij zelfsturend leren - ging nooit. Zat wel in allerlei ‘leuke en uitdagende’ projecten. En nu is haar basiskennis niet op orde." - dat wordt bijles...:-( - ergens klopt er iets niet...