donderdag 30 juli 2015

The Disturbing Facts about Digital Natives

"Growing up with Internet technologies, “Digital Natives” gravitate toward “shallow” information processing behaviors characterized by rapid attention shifting and reduced deliberations. They engage in increased multitasking behaviors that are linked to increased distractibility and poor executive control abilities. Digital natives also exhibit higher prevalence of Internet-related addictive behaviors that reflect altered reward-processing and self-control mechanisms. Recent neuroimaging investigations have suggested associations between these Internet-related cognitive impacts and structural changes in the brain."
bron

dinsdag 21 juli 2015

Verlos scholen van organisatieadviseurs

"Competentiegericht leren bleek een waardeloze aanpak en er is geen school meer die er sier mee maakt. Wat zou ik graag de mensen ter verantwoording roepen die destijds zo stellig verzekerden dat het onderwijs geweldig zou worden als we maar precies deden wat zij ons vertelden."
bron

donderdag 9 juli 2015

Er is hoop

"Er is een hoopvolle ontwikkeling aan de gang waarbij leraren steeds meer de regie krijgen over het onderwijs."
bron

dinsdag 7 juli 2015

Hoger onderwijs krijgt 4000 extra docenten

"Naast de inzet van extra docenten verwachten de universiteiten veel van investeringen in ict en zou er bij opleidingen meer ruimte kunnen worden gecreëerd voor 'persoonlijke feedback' van de docent aan de student."
bron

maandag 6 juli 2015

Bevoegdheid en resultaten

"Onlangs was er op het jour­naal een item over het grote aantal onbe­voegde leraren in het voortge­zet onder­wijs. Men toonde ook een stukje statis­tiek: scholen met een hoog percen­tage bevoeg­de leraren scoor­den gemid­deld een 7,6 op het eindexa­men en scholen met een laag bevoegd­heids­percen­tage scoor­den gemid­deld slechts een 7,0. De conclu­sie ligt voor de hand. Zet in op het vergro­ten van het aantal bevoeg­de leraren en de gemid­delde cijfers zullen stijgen."
bron

zaterdag 4 juli 2015

Oefenen en onthouden

Who ever mastered anything without sufficient and sustained practice? Similarly, would we not also want our students to remember what they have learnt? If they do not, then can we even say that they have learnt anything at all? So, “memorization” is perhaps not all that bad.
bron

Hoe kun je docenten ondersteunen bij het gebruik van ICT in het onderwijs?

"Eén van de grote uitdagingen van het onderwijs is om te bevorderen dat de meerderheid van de docenten ICT op een strategische en didactische goede manier gebruikt. Docenten verdienen daarbij ondersteuning."
bron