donderdag 28 april 2016

Het tegenovergestelde van piekeren

"Die middag werd me duidelijk dat het internet meer te bieden heeft dan vastgelegde informatie. Je kunt ook mensen, ook deskundigen, vragen mee te denken over een vraagstuk of daarvoor input te leveren en zo de buitenwereld actief betrekken bij je lessen."
bron

maandag 25 april 2016

Nooit meer CITO

"Ik vind het onbegrijpelijk dat de Cito al vijftig jaar de norm is terwijl het slechts één intelligentie toetst en geen rekening houdt met de honderd en één andere factoren die een rol spelen bij het wel of niet halen van een schooldiploma: stressbestendigheid, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, creativiteit, om er een paar te noemen."
bron

zondag 24 april 2016

This Is How To Boost Emotional Resilience

Here’s how to increase your emotional resilience:
  • Foster optimism: Don’t be in denial. See the world clearly but believe in your abilities.
  • Face your fears: Hiding from fear makes it worse. Face it and you overcome it.
  • Have a moral compass: A strong feeling of right and wrong tells us we must when we feel we can’t.
  • Practice spirituality: Be a part of a group that has strong beliefs.
  • Give and receive social support: Tapping on the wall of your cell can keep you going.
  • Imitate resilient role models: Or have people you know you do not want to be.
  • Physical fitness: Exercise adapts your body to stress.
  • Be a lifelong learner: Keep your brain sharp and it will give you solutions when you need them most.
  • Have a number of ways to cope: Be like Navy SEALs and Special Forces operators — and laugh.
  • Have meaning in your life: Don’t just do a job; have a calling and a purpose.
This Is How To Boost Emotional Resilience: 10 Research-Backed Secrets

zaterdag 16 april 2016

Heeft het onderwijs een eugenetische taak?

"Laten we eens een paar persoonlijkheidskenmerken die in Onderwijs2032 genoemd worden op een rij zetten: verantwoordelijk, betrokken, flexibel, ondernemend, respectvol, sociaal, zorgzaam, weerbaar, tolerant, sportief, kosmopolitisch."
bron