zaterdag 28 januari 2017

Intelligentie

"If there is any cognitive skill that evolution could help with, it would be to drive our capacity for self-deception and wishful thinking out of the gene pool."
bron

vrijdag 27 januari 2017

Ruimtelijk inzicht

"Als je studenten die een exact vak doen vergelijkt met andere studenten, is er één groot verschil: ze scoren een stuk beter op ruimtelijke vaardigheden. Dus als we als maatschappij meer bèta’s nodig hebben, moeten we stimuleren dat kinderen dat ruimtelijk inzicht ontwikkelen."
bron

zaterdag 7 januari 2017

Traditioneel opleiding is terminaal

"Nagenoeg alle opleidingsspecialisten onderschrijven de kracht van de leerstijlen van Kolb. Kolb heeft in zijn model aangetoond dat een ieder op een geheel eigen manier leert, bijvoorbeeld als doener, als denker, als bezinner of als beslisser.

Kolb is een warm voorstander van het afstemmen van het leeraanbod op deze basisstijlen.In groepssessies is het voor opleiders echter bijna ondoenlijk aan deze individuele leerstijlen tegemoet te komen.

Met e-learning 2.0 en blended learningprogramma’s is het Kolbmodel voor docenten en onderwijskundigen wel direct toepasbaar."