zondag 20 januari 2019

Discutabele didactische zaken

Het voorlaatste hoofdstuk van ons (met Luce Claessens en Steven Raaijmakers) boek ‘Op de Schouders van Reuzen‘ gaat over een tiental discutabele didactische zaken:
  1. De leerpiramide volgen in het onderwijs
  2. Leerstijlen gebruiken leidt tot beter leren
  3. Digital natives zijn bijzonder en anders
  4. Mensen kunnen multitasken
  5. Kennis is niet nodig omdat wij Google hebben
  6. Je leert problemen op te lossen door problemen op te lossen
  7. Ontdekkend leren leidt tot beter leren
  8. Motivatie leidt tot leren
  9. Grit moet gekweekt worden
  10. De school doodt creativiteit 
Maar klopt dat wel? Wat was eigenlijk het idee achter deze 'diepe gedachten'. Dat zou nog 's een interessante exercitie kunnen zijn. Toets alles en behoudt het goed... en gooi niet het kind met het badwater weg... en je kunt altijd van alles (hoe bizar dan ook) altijd iets leren...:-)