donderdag 17 augustus 2017

The big lesson...

"Finnish education policies are highly praised, but the real success is the level of responsibility and autonomy given to teachers to do their jobs"
bron

zaterdag 12 augustus 2017

Wat is Leerling 2020?

"Het project Leerling 2020 (looptijd tot en met eind 2018) ondersteunt docenten en hun scholen in het voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en de uitwerking daarvan in de praktijk.

Met gepersonaliseerd leren willen ze het beste in leerlingen naar boven halen om ze optimaal voor te bereiden op hun toekomst.

Dit houdt in dat je iedere leerling een persoonlijke aanpak geeft en meer ruimte biedt aan leerlingen om zelf te bepalen waar, hoe en wat ze het liefst leren.

Technologie kan hierbij helpen. Zo zijn er scholen die werken met devices en digitale leersystemen, maar ook scholen die werken met flexibele roosters waarbij er voor leerlingen meer keuze is.

Andere scholen hebben dagstarts en/of coaching ingevoerd."

maandag 31 juli 2017

Geef leraren het vetorecht bij de keuze van hun rector of directeur

"Samenwerking rust op de pijlers binding, vertrouwen en wederkerigheid. En leraren zijn net mensen."
bron

zaterdag 22 juli 2017

De kunst om ergens geen fuck om te geven...

Drie inzichten helpen daarbij.
  1. Selecteer een paar dingen die echt de moeite waard zijn en besluit om de obstakels die je daarbij tegenkomt voor lief te nemen. 
  2. Om niet door je tegenslagen uit het veld te worden geslagen, moet je doelen hebben die belangrijker zijn dan dat beetje tegenwind.
  3. We realiseren ons dat maar een paar dingen echt tellen. Wie deze conclusie iets eerder bereikt dan op zijn sterfbed, bespaart zich veel ellende.
bron

vrijdag 21 juli 2017

Oh dear, even people with neuroscience training believe an awful lot of brain myths

"These findings are worrying because brain myths are harmful: they undermine valid neuroscience findings and they encourage bogus practices in health, education and business."
bron

dinsdag 18 juli 2017

De vele namen van het nieuwe leren

"Zolang er in het onderwijs aanpakken worden gebruikt die niet wetenschappelijk zijn bewezen, nemen we grote risico’s met de toekomst van leerlingen."
bron

zondag 9 juli 2017

Hebben we al gehad...

"It isn’t as if this hasn’t been tried before. And when it has been tried before with dubious results, the general fallback excuse is “Teachers aren’t doing it right” or other forms of “Teachers are traditionalists in reform clothing”."
bron

donderdag 6 juli 2017

Ends are not means

"Schools should therefore be in the business of teaching domain-specific problem solving strategies, such as how to solve a particular class of algebra problem. When schools think they are teaching generic problem solving skills they are, in reality, teaching domain-specific heuristics."
bron

maandag 26 juni 2017

Flipping the Classroom eist een topdocent(e)

"Daarnaast, is deze benadering uitstekend zolang de lesstof goed te begrijpen is zonder interventie van de docent(e). Maar als de leerstof te moeilijk, te complex, of te abstract is om door alle leerlingen zelfstandig begrepen te worden, zal de docent(e) het grootste deel van de lestijd moeten besteden niet aan het verdiepen van wat er geleerd is elders, maar aan het (her)uitleggen en/of (her)doceren ervan en dan vliegt het uitgangspunt van de omgedraaide klas gewoon het raam uit."
bron

maandag 12 juni 2017

Wat maakt een leraar authentiek?

Pedro de Bruyckere is bij de Open Universiteit gepromoveerd op een proefschrift over de vraag: wat maakt een leerkracht authentiek? 
  • Docenten zijn volgens de leerlingen authentiek als zij weten waar zij het over hebben (expertise).
  • Docenten zijn authentiek als zij positief gepassioneerd zijn en enthousiast over hun vakgebied kunnen vertellen zonder een vakidioot te zijn (passie, waarbij Pedro positieve en negatieve passie onderscheidt).
  • Docenten zijn authentiek als zij leerlingen het gevoel geven dat elke leerling en elke klas uniek is (uniciteit).
  • Docenten zijn authentiek als zij belangstelling hebben voor hun leerlingen, zonder ook vrienden met hen te willen zijn (nabijheid en striktheid; afstand).
bron

zondag 28 mei 2017

Digitalisering van het onderwijs

De voortdurende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ict) leidt ertoe dat steeds meer producten en diensten een digitale vorm krijgen. Het onderwijs probeert zich te verhouden tot deze ontwikkeling, maar zoekt nog naar een geschikte inhoud, vorm en rol.
bron

vrijdag 26 mei 2017

Zeventien vragen over 21e-eeuwse vaardigheden

"De verwachting is dat technologische ontwikkelingen het onderwijs drastisch zullen veranderen en dat het steeds weer toepassen van nieuwe technologieƫn een essentiƫle vaardigheid zijn voor mensen in de 21e eeuw. Maar nieuwe technologische toepassingen betekenen niet alleen het kunnen bedienen van apparaten; ze hebben ook grote consequenties voor onder andere communicatie en sociale vaardigheden. De 21e-eeuwse mens moet leren hoe verschillende deelgebieden (bijvoorbeeld nieuwe technische handelingen en nieuwe sociale vaardigheden) creatief te kunnen combineren."
bron