vrijdag 28 februari 2020

Het lerarenberoep aantrekkelijker maken? Focus op de essentie!

"Wie het lerarenberoep wil opwaarderen, moet de leraar vooral de kans, ruimte en autonomie geven om zich bezig te houden met de kern van het beroep (en datgene waar leraren de meeste beroepstevredenheid uit halen): lesgeven aan jonge mensen."
bron

woensdag 26 februari 2020

Transfer en transitie

Een nieuwe lente, een nieuw geluid? Hier zijn een paar (ongeveer 10) aandachtspunten:
 1. Herstel van het rekenonderwijs. Onderscheid tussen trucjes en methoden.
 2. Herstel van het wiskundeonderwijs voor scholieren die geen harde beta vervolgstudie kiezen.
 3. Wakker worden uit het denkactiviteitendromenland.
 4. Ook wiskunde voor iedereen moet wel wiskunde zijn.
 5. Houd op over een ondersteunende rol van de GR bij algebraische vaardigheden. Niemand gebruikt later die GR. 
 6. Terugdringen van de invloed van de realistische rekendidactiek in de andere schoolvakken.
 7. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.
 8. Ophouden met flauwekulcontexten (driehoekige koffievlekken en zo).
 9. Alleen met abstractie wordt wiskunde (weer) betekenisvol (op school).
 10. Anders....
 B(r)ON

maandag 24 februari 2020

Onderwijs2032

"De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In januari 2016 bracht het Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen"

zondag 23 februari 2020

Onderwijs 2032

Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 over de kennis en vaardighedendie leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving.
 1. Minder plenaire instructiemomenten.
 2. Zelfstandig werken aan een leervraag.
 3. Betekenisvol onderwijs.
 4. Leerlingen hoeven niet alle feiten precies te kennen.
 5. ICT behoort tot de kern van het onderwijs.
 6. Indeling in afzonderlijke vakken doorbreken.
bron

Wat gaat er mis?

"Dochter en vriendinnen na examentraining over wat maakt het verschil met gewone les: docent heeft aandacht voor je, wordt niet boos als je iets niet weet, brengt structuur aan, legt verbanden, goede verhouding uitleg en werken, zelf meer focus en motivatie. Wat gaat er dan mis in de gewone les? "
@JvRemoortere

vrijdag 21 februari 2020

Roostervrij zelfsturend leren

"Roostervrij zelfsturend leren - ging nooit. Zat wel in allerlei ‘leuke en uitdagende’ projecten. En nu is haar basiskennis niet op orde." - dat wordt bijles...:-( - ergens klopt er iets niet...

donderdag 20 februari 2020

Goed functionerende professionals

Goed functionerende professionals:
 • zijn kritisch op zichzelf en hun eigen werk 
 • reflecteren regelmatig en veranderen hun aanpak of opstelling als ze dat zelf zinvol achten 
 • overleggen met collega’s en nemen soms dingen van elkaar over 
 • innoveren en veranderen op eigen kracht en van binnenuit. 
bron

woensdag 19 februari 2020

Aantal items per jaar

woensdag 12 februari 2020

4 tips voor peer feedback

Volgens Onderwijs van Morgen kunnen leelingen door te reflecteren op het werk van anderen leerlingen helpen. Ook leren ze er hun eigen werk beter van te evalueren. Ze geven 4 tips:
 1. Duidelijke instructie 
 2. Argumenten 
 3. Suggesties voor verbeteringen 
 4. Stel vragen 
bron

donderdag 6 februari 2020

Geen begeleiding

"Leerlingen en stagiairs krijgen nauwelijks tot geen begeleiding en voelen zich vaak onder druk gezet om handelingen te verrichten waartoe ze nog niet bevoegd zijn."
bron

zaterdag 1 februari 2020

Jongeren worden niet onnozel geboren, maar onnozel gemaakt. Bij ons door het onderwijs.

‘Middenschool (mislukking), basisvorming (echec), studiehuis (fiasco), Tweede Fase (catastrofe), competentiegericht leren (cataclysme) en de liquidatie van de mavo voor het vmbo-debacle.’
bron

De kwaliteit van onderwijs

"De kwaliteit van onderwijs ligt aan andere dingen dan lestijd: aan het niveau van de leerkrachten, de lesmethode en het ontbreken van stress en druk. Minder lesgeven, maar beter en relaxter, dat werkt goed. Het lerarentekort is verschrikkelijk, maar vier dagen les is niet rampzalig. Voeg daar één ochtend aan toe met verrijkende dingen die ze nu missen, en het wordt alleen maar beter."
bron