vrijdag 17 januari 2020

Wanneer krijgen we weer les?

"Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?"
bron

vrijdag 10 januari 2020

Kortom...

"Veel mensen zijn ontevreden over het onderwijs, maar om uiteenlopende redenen: het is te veel digitaal of juist te weinig, te vrij of te schools, klassikaal of individualistisch, te veel of te weinig gericht op de arbeidsmarkt of op zelfontplooiing. We hebben geen gezamenlijk ideaalbeeld van ‘goed onderwijs’."
bron

Online leren in 2020

Wat kunnen we in 2020 verwachten van digitaal leren? 
 1. Video based learning
 2. Microlearning
 3. Mobiel: learning on-the-go
 4. Immersive learning
 5. Curation-based learning
 6. Self directed learning
bron

zondag 15 december 2019

Salaristips

‘Geld is niet primair, het gaat erom wat je mag doen in een nieuwe baan. Probeer zoveel mogelijk vrijheid te verwerven om een klus goed te doen. Fijn als daar een redelijke vergoeding tegenover staat, maar het gaat om de inhoud.'

dinsdag 25 juni 2019

Papier

"Wij gaan weer volledig over op papier. Digitaal alleen als extra oefenmateriaal. Digitale methodes nodigen teveel uit tot gokken, je kan te weinig directe feedback geven en je hebt te weinig overzicht. Ik wil kunnen zien wat de kinderen doen."
@twitter

"Ik heb nog geen digitale manier gezien waarbij ik mee kan kijken bij de denkstrategieën en -stappen van de kinderen. Dat is op papier veel eenvoudiger te volgen en direct feedback op te geven."
@twitter 

woensdag 8 mei 2019

Computational thinking

Ik zie computational thinking graag als een praktische vaardigheid. Het gaat mij vooral om creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Een voorwaarde daarvoor is het leren van een programmeertaal - dat draagt bij aan het begrip van de mechanismes achter technieken en apparaten.
bron

woensdag 1 mei 2019

Brandstof voor het leren

"Instructie is dus niet alleen uitleggen, maar ook samen met de kinderen werken: IK doe het voor, WIJ doen het samen, JULLIE doen het samen, JIJ doet het zelf. Instructie is interactief, inspirerend en leerzaam. Instructie is de brandstof voor het leren."

bron

maandag 8 april 2019

8 inzichten op weg naar individuele leerroutes

 1. Doorbreek de klassenstructuur
 2. Werk samen met leerlingen
 3. Laat de leerling kiezen
 4. Wees als docent ook een coach
 5. Werk met vakoverstijgende projecten
 6. Werk samen met andere docenten
 7. Maak ruimte voor flexibilisering
 8. Maak gebruik van ict
bron

donderdag 4 april 2019

Directe instructie

"Slotsom: als leraar kun je de prestatiekloof tussen je leerlingen verkleinen door goede directe instructie. Zo geef je ze eerst een stevige kennisbasis (en zorg je voor een compenserend effect), voordat je overstapt op instructie met hogere cognitieve eisen. Laat ze eerst leren, dan begeleid oefenen, dan vrij oefenen en misschien pas daarna zelf ontdekken."

zondag 20 januari 2019

Discutabele didactische zaken

Het voorlaatste hoofdstuk van ons (met Luce Claessens en Steven Raaijmakers) boek ‘Op de Schouders van Reuzen‘ gaat over een tiental discutabele didactische zaken:
 1. De leerpiramide volgen in het onderwijs
 2. Leerstijlen gebruiken leidt tot beter leren
 3. Digital natives zijn bijzonder en anders
 4. Mensen kunnen multitasken
 5. Kennis is niet nodig omdat wij Google hebben
 6. Je leert problemen op te lossen door problemen op te lossen
 7. Ontdekkend leren leidt tot beter leren
 8. Motivatie leidt tot leren
 9. Grit moet gekweekt worden
 10. De school doodt creativiteit 
Maar klopt dat wel? Wat was eigenlijk het idee achter deze 'diepe gedachten'. Dat zou nog 's een interessante exercitie kunnen zijn. Toets alles en behoudt het goed... en gooi niet het kind met het badwater weg... en je kunt altijd van alles (hoe bizar dan ook) altijd iets leren...:-)

maandag 8 oktober 2018

Wat zegt onderzoek over zelfregulatie en het tienerbrein?

De volgende factoren blijken zelfgestuurd leren effectief te bevorderen:
 • Expliciete instructie van cognitieve en metacognitieve strategieën geïntegreerd in de vakken.
 • Geleidelijke overgang van externe regulatie door docent naar zelfregulatie door leerling.
 • Stimuleren van hardop denken door de leerlingen en het gesprek met hen aangaan over leren, leerprocessen en het vergaren van kennis.
 • Aanwezigheid van een emotioneel ondersteunende omgeving van aanmoediging en veiligheid.
bron