dinsdag 25 juni 2019

Papier

"Wij gaan weer volledig over op papier. Digitaal alleen als extra oefenmateriaal. Digitale methodes nodigen teveel uit tot gokken, je kan te weinig directe feedback geven en je hebt te weinig overzicht. Ik wil kunnen zien wat de kinderen doen."
@twitter

"Ik heb nog geen digitale manier gezien waarbij ik mee kan kijken bij de denkstrategieën en -stappen van de kinderen. Dat is op papier veel eenvoudiger te volgen en direct feedback op te geven."
@twitter 

woensdag 8 mei 2019

Computational thinking

Ik zie computational thinking graag als een praktische vaardigheid. Het gaat mij vooral om creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Een voorwaarde daarvoor is het leren van een programmeertaal - dat draagt bij aan het begrip van de mechanismes achter technieken en apparaten.
bron

woensdag 1 mei 2019

Brandstof voor het leren

"Instructie is dus niet alleen uitleggen, maar ook samen met de kinderen werken: IK doe het voor, WIJ doen het samen, JULLIE doen het samen, JIJ doet het zelf. Instructie is interactief, inspirerend en leerzaam. Instructie is de brandstof voor het leren."

bron

maandag 8 april 2019

8 inzichten op weg naar individuele leerroutes

 1. Doorbreek de klassenstructuur
 2. Werk samen met leerlingen
 3. Laat de leerling kiezen
 4. Wees als docent ook een coach
 5. Werk met vakoverstijgende projecten
 6. Werk samen met andere docenten
 7. Maak ruimte voor flexibilisering
 8. Maak gebruik van ict
bron

donderdag 4 april 2019

Directe instructie

"Slotsom: als leraar kun je de prestatiekloof tussen je leerlingen verkleinen door goede directe instructie. Zo geef je ze eerst een stevige kennisbasis (en zorg je voor een compenserend effect), voordat je overstapt op instructie met hogere cognitieve eisen. Laat ze eerst leren, dan begeleid oefenen, dan vrij oefenen en misschien pas daarna zelf ontdekken."

zondag 20 januari 2019

Discutabele didactische zaken

Het voorlaatste hoofdstuk van ons (met Luce Claessens en Steven Raaijmakers) boek ‘Op de Schouders van Reuzen‘ gaat over een tiental discutabele didactische zaken:
 1. De leerpiramide volgen in het onderwijs
 2. Leerstijlen gebruiken leidt tot beter leren
 3. Digital natives zijn bijzonder en anders
 4. Mensen kunnen multitasken
 5. Kennis is niet nodig omdat wij Google hebben
 6. Je leert problemen op te lossen door problemen op te lossen
 7. Ontdekkend leren leidt tot beter leren
 8. Motivatie leidt tot leren
 9. Grit moet gekweekt worden
 10. De school doodt creativiteit 
Maar klopt dat wel? Wat was eigenlijk het idee achter deze 'diepe gedachten'. Dat zou nog 's een interessante exercitie kunnen zijn. Toets alles en behoudt het goed... en gooi niet het kind met het badwater weg... en je kunt altijd van alles (hoe bizar dan ook) altijd iets leren...:-)

maandag 8 oktober 2018

Wat zegt onderzoek over zelfregulatie en het tienerbrein?

De volgende factoren blijken zelfgestuurd leren effectief te bevorderen:
 • Expliciete instructie van cognitieve en metacognitieve strategieën geïntegreerd in de vakken.
 • Geleidelijke overgang van externe regulatie door docent naar zelfregulatie door leerling.
 • Stimuleren van hardop denken door de leerlingen en het gesprek met hen aangaan over leren, leerprocessen en het vergaren van kennis.
 • Aanwezigheid van een emotioneel ondersteunende omgeving van aanmoediging en veiligheid.
bron

vrijdag 10 augustus 2018

The toxic ideological cocktail that poisoned Swedish schools

"The sharp rise in absenteeism, ADHD diagnoses, depression, and anxiety among Swedish pupils is not unexpected in a learning environment that continuously overloads the pupils’ working memory, as they have to piece together information on their own. Supporting evidence for the view that the postmodern, social-constructivist paradigm has contributed to the increase in psychiatric disorders among Swedish adolescents comes from Québec."
bron

woensdag 11 juli 2018

Six Strategies for Effective Learning

"These resources were created based on research from cognitive psychology from the past few decades. To learn more about how we created the materials, see this blog. The materials are intended to teach about principles of learning and to provide teachers and students with flexible guiding principles to guide learning and studying. However, they are not intended to fix all problems within education. Further, we cannot guarantee success, and we cannot predict students' grades based on the use of these strategies. There are a lot of variables at play during learning, and we hope these materials can help teachers and learners to make evidence-based decisions. If you have questions about the science, try searching our blog and peruse our FAQ page."
bron

The digital transformation of learning: Social, informal, self-service, and enjoyable

"The vast co-created commons of the internet have long been seen as a way for the connected and motivated to learn on their own. However, as digital has fundamentally changed how we find knowledge and share information with each other, it has also steadily shifted the landscape of learning itself: The typical person today is far more likely to reach for their mobile phone to learn something than find a relevant book or go to the library."
bron

dinsdag 19 juni 2018

Domain-general skills

Domain-general cognitive knowledge has frequently been used to explain skill when domainspecific knowledge held in long-term memory may provide a better explanation. An emphasis on domain-general knowledge may be misplaced if domain-specific knowledge is the primary factor driving acquired intellectual skills. We trace the long history of attempts to explain human cognition by placing a primary emphasis on domain-general skills with a reduced emphasis on domain-specific knowledge and indicate how otherwise unintelligible data can be easily explained by assumptions concerning the primacy of domain-specific knowledge.

That primacy can be explained by aspects of evolutionary educational psychology. Once the importance of domain-specific knowledge is accepted, instructional design theories and processes are transformed.

bron