vrijdag 10 augustus 2018

The toxic ideological cocktail that poisoned Swedish schools

"The sharp rise in absenteeism, ADHD diagnoses, depression, and anxiety among Swedish pupils is not unexpected in a learning environment that continuously overloads the pupils’ working memory, as they have to piece together information on their own. Supporting evidence for the view that the postmodern, social-constructivist paradigm has contributed to the increase in psychiatric disorders among Swedish adolescents comes from Québec."
bron

woensdag 11 juli 2018

Six Strategies for Effective Learning

"These resources were created based on research from cognitive psychology from the past few decades. To learn more about how we created the materials, see this blog. The materials are intended to teach about principles of learning and to provide teachers and students with flexible guiding principles to guide learning and studying. However, they are not intended to fix all problems within education. Further, we cannot guarantee success, and we cannot predict students' grades based on the use of these strategies. There are a lot of variables at play during learning, and we hope these materials can help teachers and learners to make evidence-based decisions. If you have questions about the science, try searching our blog and peruse our FAQ page."
bron

The digital transformation of learning: Social, informal, self-service, and enjoyable

"The vast co-created commons of the internet have long been seen as a way for the connected and motivated to learn on their own. However, as digital has fundamentally changed how we find knowledge and share information with each other, it has also steadily shifted the landscape of learning itself: The typical person today is far more likely to reach for their mobile phone to learn something than find a relevant book or go to the library."
bron

dinsdag 19 juni 2018

Domain-general skills

Domain-general cognitive knowledge has frequently been used to explain skill when domainspecific knowledge held in long-term memory may provide a better explanation. An emphasis on domain-general knowledge may be misplaced if domain-specific knowledge is the primary factor driving acquired intellectual skills. We trace the long history of attempts to explain human cognition by placing a primary emphasis on domain-general skills with a reduced emphasis on domain-specific knowledge and indicate how otherwise unintelligible data can be easily explained by assumptions concerning the primacy of domain-specific knowledge.

That primacy can be explained by aspects of evolutionary educational psychology. Once the importance of domain-specific knowledge is accepted, instructional design theories and processes are transformed.

bron

zondag 3 juni 2018

De terugkeer van het lesgeven

"In het hedendaagse onderwijs lijkt de rol van leraren geminimaliseerd te zijn. Ze moeten een "coach' zijn of een "lerende onder lerenden' en leerlingen moeten vooral "autonoom leerstof tot zich kunnen nemen'. Aan de hand van zijn invloedrijke drieslag kwalificatie, socialisatie en subjectificatie laat onderwijspedagoog Gert Biesta zien dat de rol van lesgeven, en daarmee die van de leraar, niet uitgespeeld is. Hij pleit hiermee niet voor een terugkeer van de traditionele leraar, in plaats daarvan houdt hij een pleidooi voor een "derde weg' waarin het werk van leraren integraal onderdeel van het onderwijs blijft."
bron

woensdag 30 mei 2018

ICT en wiskundeonderwijs

"IT use is expected to contribute to the visualization of concepts, and can free students from carrying out operations by hand, thus directing their attention towards concept development and problem-solving strategies. In this way, IT use might lighten the traditional algebra curriculum for them. In the meantime, the integration of technology raises questions concerning the goals of algebra education and the relevance of paper-and-pencil techniques, now that they can be left to a technical device."
bron

maandag 14 mei 2018

Wiskunde C

Het vak bereidt voor op universitaire vervolgstudies in de sector Gedrag en Maatschappij, de sector Recht en de sector Taal en Cultuur.

Inhoudelijk ligt de nadruk op statistiek, op toegepaste analyse en op de kunsthistorische en culturele plaats van wiskunde in wetenschap en maatschappij. De inhoud is niet alleen van belang voor vervolgopleidingen, maar dient ook een meer algemeen vormende waarde.

Leerlingen worden voorbereid op de (informatie)maatschappij en zij leren in verschillende situaties wiskundige aspecten te herkennen, te interpreteren en te gebruiken. Daarnaast leren leerlingen de mogelijkheden van wiskundige toepassingen op waarde te schatten.

Het programma besteedt vooral aandacht aan het toepassen van wiskundige vaardigheden in authentieke situaties met een kunsthistorische of culturele achtergrond – te weten modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, en logisch redeneren – alsmede voor het functioneel gebruiken van ICT daarbij. Hiermee wordt de kern van de vernieuwing weergegeven.

bron

vrijdag 11 mei 2018

Stop de rekenoorlog

“Directe instructie werkt, vooral bij zwakke rekenaars. Maar er is geen overtuigend bewijs dat het beter werkt dan meer begeleidende instructie. Die werkt ook.” De onderzoeker hoopt daarom dat in het vervolg van de discussie de leraar centraal komt te staan, en niet de methode. “Uit alle literatuur blijkt dat leerkrachten de meest cruciale rol vervullen in het leerproces. Zorg ervoor dat zij voldoende bagage meekrijgen om de stof goed over te kunnen brengen, én hun eigen afweging in didactiek te kunnen maken.”
bron

vrijdag 4 mei 2018

Een geslaagde relatie

"...een geslaagde relatie niet stoelt op gelijke interesses of karakter, maar juist op de acceptatie van elkaars verschillen."
bron

donderdag 3 mei 2018

Calculation was the price we used to have to pay to do mathematics

"But whereas most laypersons seem to think that calculation is all there is to mathematics, surely none of the greats did. Calculation was an important tool (more accurately, a set of tools) you needed to do mathematics, they must have realized, but the essence of mathematics is much more, a plateau of knowledge that transcends all the calculation techniques."
bron

woensdag 2 mei 2018

Computer kan rol leraar niet vervangen

Nee, de enige oplossing voor het lerarentekort is: betere arbeidsomstandigheden. Dus minder werkdruk en een beter salaris. Daarover voeren wij nu pittige cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs. Want als leraren beter betaald krijgen, verdwijnen er minder afgestudeerden van de lerarenopleidingen naar het bedrijfsleven. Daardoor daalt de werkdruk in het onderwijs, wat ruimte geeft om te experimenteren met ICT. Dát is de volgorde.

Andersom werkt het niet: experimenteren zonder voldoende tijd leidt slechts tot meer werkdruk, meer burn-outs en uiteindelijk tot nóg minder leraren. En daar zit niemand op te wachten – zeker niet in de regio Midden-Nederland, waar de tekorten toch al hoog zijn.

bron

donderdag 26 april 2018

Waarom moet lezen per se leuk zijn?

Maar waarom moet literatuuronderwijs lezen leuker maken? Dat eisen we ook niet van de wiskundedocent. Zijn klas hoort de stelling van Pythagoras te kunnen toepassen. Alleen: hier ook nog eens enthousiast over raken? Als een leerling dat heeft, valt het in de categorie mooi meegenomen.

Rekenplezier staat - in tegenstelling tot leesplezier - niet eens in Van Dale. Gelukkig maar dat 'Leuk!' geen leidraad is, want vermoedelijk moest Pythagoras dan vrezen voor zijn plek in het curriculum. Hooguit een enkeling kan er de schoonheid van inzien, schouderophalend nemen de meeste leerlingen de lesstof tot zich.

bron