maandag 8 april 2019

8 inzichten op weg naar individuele leerroutes

 1. Doorbreek de klassenstructuur
 2. Werk samen met leerlingen
 3. Laat de leerling kiezen
 4. Wees als docent ook een coach
 5. Werk met vakoverstijgende projecten
 6. Werk samen met andere docenten
 7. Maak ruimte voor flexibilisering
 8. Maak gebruik van ict
bron

donderdag 4 april 2019

Directe instructie

"Slotsom: als leraar kun je de prestatiekloof tussen je leerlingen verkleinen door goede directe instructie. Zo geef je ze eerst een stevige kennisbasis (en zorg je voor een compenserend effect), voordat je overstapt op instructie met hogere cognitieve eisen. Laat ze eerst leren, dan begeleid oefenen, dan vrij oefenen en misschien pas daarna zelf ontdekken."

zondag 20 januari 2019

Discutabele didactische zaken

Het voorlaatste hoofdstuk van ons (met Luce Claessens en Steven Raaijmakers) boek ‘Op de Schouders van Reuzen‘ gaat over een tiental discutabele didactische zaken:
 1. De leerpiramide volgen in het onderwijs
 2. Leerstijlen gebruiken leidt tot beter leren
 3. Digital natives zijn bijzonder en anders
 4. Mensen kunnen multitasken
 5. Kennis is niet nodig omdat wij Google hebben
 6. Je leert problemen op te lossen door problemen op te lossen
 7. Ontdekkend leren leidt tot beter leren
 8. Motivatie leidt tot leren
 9. Grit moet gekweekt worden
 10. De school doodt creativiteit 
Maar klopt dat wel? Wat was eigenlijk het idee achter deze 'diepe gedachten'. Dat zou nog 's een interessante exercitie kunnen zijn. Toets alles en behoudt het goed... en gooi niet het kind met het badwater weg... en je kunt altijd van alles (hoe bizar dan ook) altijd iets leren...:-)

maandag 8 oktober 2018

Wat zegt onderzoek over zelfregulatie en het tienerbrein?

De volgende factoren blijken zelfgestuurd leren effectief te bevorderen:
 • Expliciete instructie van cognitieve en metacognitieve strategieën geïntegreerd in de vakken.
 • Geleidelijke overgang van externe regulatie door docent naar zelfregulatie door leerling.
 • Stimuleren van hardop denken door de leerlingen en het gesprek met hen aangaan over leren, leerprocessen en het vergaren van kennis.
 • Aanwezigheid van een emotioneel ondersteunende omgeving van aanmoediging en veiligheid.
bron

vrijdag 10 augustus 2018

The toxic ideological cocktail that poisoned Swedish schools

"The sharp rise in absenteeism, ADHD diagnoses, depression, and anxiety among Swedish pupils is not unexpected in a learning environment that continuously overloads the pupils’ working memory, as they have to piece together information on their own. Supporting evidence for the view that the postmodern, social-constructivist paradigm has contributed to the increase in psychiatric disorders among Swedish adolescents comes from Québec."
bron

woensdag 11 juli 2018

Six Strategies for Effective Learning

"These resources were created based on research from cognitive psychology from the past few decades. To learn more about how we created the materials, see this blog. The materials are intended to teach about principles of learning and to provide teachers and students with flexible guiding principles to guide learning and studying. However, they are not intended to fix all problems within education. Further, we cannot guarantee success, and we cannot predict students' grades based on the use of these strategies. There are a lot of variables at play during learning, and we hope these materials can help teachers and learners to make evidence-based decisions. If you have questions about the science, try searching our blog and peruse our FAQ page."
bron

The digital transformation of learning: Social, informal, self-service, and enjoyable

"The vast co-created commons of the internet have long been seen as a way for the connected and motivated to learn on their own. However, as digital has fundamentally changed how we find knowledge and share information with each other, it has also steadily shifted the landscape of learning itself: The typical person today is far more likely to reach for their mobile phone to learn something than find a relevant book or go to the library."
bron

dinsdag 19 juni 2018

Domain-general skills

Domain-general cognitive knowledge has frequently been used to explain skill when domainspecific knowledge held in long-term memory may provide a better explanation. An emphasis on domain-general knowledge may be misplaced if domain-specific knowledge is the primary factor driving acquired intellectual skills. We trace the long history of attempts to explain human cognition by placing a primary emphasis on domain-general skills with a reduced emphasis on domain-specific knowledge and indicate how otherwise unintelligible data can be easily explained by assumptions concerning the primacy of domain-specific knowledge.

That primacy can be explained by aspects of evolutionary educational psychology. Once the importance of domain-specific knowledge is accepted, instructional design theories and processes are transformed.

bron

zondag 3 juni 2018

De terugkeer van het lesgeven

"In het hedendaagse onderwijs lijkt de rol van leraren geminimaliseerd te zijn. Ze moeten een "coach' zijn of een "lerende onder lerenden' en leerlingen moeten vooral "autonoom leerstof tot zich kunnen nemen'. Aan de hand van zijn invloedrijke drieslag kwalificatie, socialisatie en subjectificatie laat onderwijspedagoog Gert Biesta zien dat de rol van lesgeven, en daarmee die van de leraar, niet uitgespeeld is. Hij pleit hiermee niet voor een terugkeer van de traditionele leraar, in plaats daarvan houdt hij een pleidooi voor een "derde weg' waarin het werk van leraren integraal onderdeel van het onderwijs blijft."
bron

woensdag 30 mei 2018

ICT en wiskundeonderwijs

"IT use is expected to contribute to the visualization of concepts, and can free students from carrying out operations by hand, thus directing their attention towards concept development and problem-solving strategies. In this way, IT use might lighten the traditional algebra curriculum for them. In the meantime, the integration of technology raises questions concerning the goals of algebra education and the relevance of paper-and-pencil techniques, now that they can be left to a technical device."
bron

maandag 14 mei 2018

Wiskunde C

Het vak bereidt voor op universitaire vervolgstudies in de sector Gedrag en Maatschappij, de sector Recht en de sector Taal en Cultuur.

Inhoudelijk ligt de nadruk op statistiek, op toegepaste analyse en op de kunsthistorische en culturele plaats van wiskunde in wetenschap en maatschappij. De inhoud is niet alleen van belang voor vervolgopleidingen, maar dient ook een meer algemeen vormende waarde.

Leerlingen worden voorbereid op de (informatie)maatschappij en zij leren in verschillende situaties wiskundige aspecten te herkennen, te interpreteren en te gebruiken. Daarnaast leren leerlingen de mogelijkheden van wiskundige toepassingen op waarde te schatten.

Het programma besteedt vooral aandacht aan het toepassen van wiskundige vaardigheden in authentieke situaties met een kunsthistorische of culturele achtergrond – te weten modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, en logisch redeneren – alsmede voor het functioneel gebruiken van ICT daarbij. Hiermee wordt de kern van de vernieuwing weergegeven.

bron