zondag 31 maart 2013

Leren van de onderwijstop

"Het wordt tijd dat we rigoureuze stappen durven te zetten die onze leerlingen en het onderwijs echt ten goede komen, niet al  die ondoorzichtelijke deelbelangen.  De top boodt mooie inzichten hoe we dat zouden kunnen doen. Maar met de huidige regering gaat dit niet lukken ben ik bang. Of zouden ze toch nog hebben geluisterd?"
bron

zaterdag 30 maart 2013

De lat voor onderwijsvernieuwing

"Het combineren van de drie doeleinden van ‘goed’ onderwijs is een enorme uitdaging. Er is dan ook niets verkeerd aan het uitproberen van nieuwe ideeën. Maar waar we enkel in geïnteresseerd zouden moeten zijn zijn concepten die de noodzakelijke doeleinden op een adequate manier met elkaar kunnen samenvoegen. Het zou ons een boel tijd en energie besparen als we de ideeën die niet-‘goed’ zijn bij voorbaat al de kans niet zouden gunnen."
bron

De Kampanje

"De school is gebaseerd op individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en democratie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze uitgangspunten; dat de mens een lerend, ondernemend en zelfsturend wezen is met unieke voorkeuren en talenten."
bron

donderdag 28 maart 2013

Hoera, gratis! Maar... hoe kan dat?

"Het wemelt op het internet van de gratis toepassingen. Da's mooi, maar 'there is no such thing as a free lunch', zeggen de Engelsen en ze hebben natuurlijk gelijk."
bron

woensdag 27 maart 2013

Kabinet hamert op 'modernisering' arbeidsvoorwaarden leraar

"Ik besef dat de nullijn het niet makkelijker maakt, wij staan ook niet te juichen", aldus Bussemaker. "Maar dat heeft alles te maken met de pijnlijke financiële situatie. Het akkoord moet zorgen voor een stip aan de horizon."
bron

zondag 24 maart 2013

Politici, wie begrijpt ze?

In “het onderwijs” wordt heel veel gediscussieerd, beleid gemaakt en politiek bedreven. Op een vraag aan Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas van de VVD wat ze vond van de lezing van Ken Robinson “Changing education paradigms”" antwoordde ze volmondig: “EENS!”
bron

donderdag 21 maart 2013

Leraarschap is eigenaarschap

"De afgelopen jaren is er veel tijd en geld in het onderwijs gespendeerd aan goed bestuur, beleid en beheer. Nu is het tijd de aandacht weer te vestigen op het primaire proces, de leerling en de leraar."
bron

Zie ook deze grafiek

maandag 18 maart 2013

Na Teacher Summit, Kamerbrief en interviews tijd voor Lerarenraad

"Maar het lerarenregister is niet van OCW, is ook geen initiatief van OCW, maar van de vakverenigingen van leraren zelf. OCW wil het kapen en als middel gebruiken om leraren weer eens publiekelijk in gebreke te stellen."
bron

zondag 17 maart 2013

De Onderwijsagenda

De Onderwijsagenda is een project van de Volkskrant in samenwerking met ThiemeMeulenhoff, SLO en Kennisnet. Met de Onderwijsagenda willen we oplossingen zoeken voor actuele vraagstukken in het onderwijs. In 2010 gaan we door middel van debatten zes belangrijke vraagstukken uitdiepen. Daarmee willen we komen tot oplossingen, met hulp van docenten, wetenschappers, ouders, schooldirecties, leerlingen en iedereen met een mening over het onderwijs.
 • Vraagstuk 1
  Er is op scholen te veel organisatorische rompslomp
 • Vraagstuk 2
  Ouders en school zijn onvoldoende partners in onderwijs en opvoeding
 • Vraagstuk 3
  De arbeidsvoorwaarden voor docenten moeten op de schop
 • Vraagstuk 4
  In het onderwijs is te weinig maatwerk om recht te doen aan diversiteit
 • Vraagstuk 5
  Talenten van lerenden worden onvoldoende ontwikkeld
 • Vraagstuk 6
  Docenten hebben meer kennis, kunde en vaardigheden nodig
bron

Over de beleidsvoornemens van Jet Bussemaker en Sander Dekker, onze bewindslieden van onderwijs

"Wat heeft het onderwijs toch misdaan, dat het steevast wordt opgescheept met zulke bewindslieden? Wanneer begint Nederland nu eens zijn eigen onderwijs, zijn eigen scholen, zijn eigen leraren, dus de toekomst van zijn eigen kinderen serieus te nemen?"
bron

zaterdag 16 maart 2013

Dekker zegt...

"We willen een lerarenregister invoeren, waarbij leraren hun competenties kunnen bijhouden. Blijven ze in bepaalde competenties achter, dan moeten ze zich gaan bijscholen. Dat systeem staat nu in de kinderschoenen, terwijl dat bij artsen of notarissen heel gebruikelijk is."
bron

Bussemaker wil cultuurverandering leraren

"De minister heeft nu een probleem: er zijn te weinig goed opgeleide leraren en de lerarenopleidingen hebben bepaald niet meegewerkt om de jonge leraren adequaat van vakkennis en serieuze didactische vaardigheden te voorzien. Dáár ligt het probleem, niet bij leraren die hun deur dicht zouden houden."
b(r)on

Bussemakers en de status van het leraarsvak

"Prima ideeën van onze onderwijsminister, vanmorgen in De Volkskrant. Geen kwaad woord daarover. Intakegesprekken en kwaliteitsverhoging bij lerarenopleidingen. Alleen de besten mogen voor de klas. Ruimte voor professionalisering, levenlang leren, ruimte voor groei. Het klinkt als een advertentie voor een topbaan. Laten we daar niet cynisch over doen, maar kijken hoe we deze doelen ook nu met beperkte middelen kunnen realiseren."
bron

vrijdag 15 maart 2013

De International Teacher Summit 2013

"Na afloop blijkt dat al die leraren er eigenlijk maar een beetje voor nop hebben bijgezeten. Er wordt vooral over ze gepraat, maar niet met. Sommigen verzuchten aan het einde dat ze liever gewoon les hadden gegeven."
bron

donderdag 14 maart 2013

Professionaliteit van de leraar

"Of ze nu professionals genoemd worden of niet, daar is het deze leraren niet om te doen. Zij willen vrijmoedig spreken en zij willen gehoord worden. Zij willen het beleid en hun vak mee vormgeven. Zij willen geen inspraak bij een incidentele consultatie, maar voortdurend mee aan tafel zitten in de gesprekken die op het hoogste niveau gevoerd worden over de vraag wat er nodig is in het onderwijs, wat ons als maatschappij te doen staat, wat goed onderwijs is en hoe we dat het beste zullen vormgeven."
bron

maandag 4 maart 2013

Zijn docenten overbodig?

"Onderwijsgoeroes die beweren dat studenten goed kunnen leren zonder hulp en uitleg omdat het allemaal op het het internet te vinden is..."
bron

Diepgang voor de Summit

"De verwachting wordt dan ook uitgesproken dat de docentevaluaties wereldwijd uitgroeien tot een vast onderdeel van de professionele routine van elke leraar in haar/zijn ontwikkeling als kenniswerker en vernieuwer van de beroepspraktijk."
bron